Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.3)

Υποφάκελος uoadl:1695995 314 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Εκπαίδευση (Υποφάκελος 52.3)
Παρουσίαση περιεχομένου:

Έγγραφα σχετικά με την εκπαίδευση των φοιτητών (άσκηση, εγγραφές, προγράμματα κ.ά.)

Χρονική κάλυψη:
1878-1879
Ταξιθετικός αριθμός:
52.3
Μέγεθος / Υπόστρωμα:
112 σελίδες
Δημιουργός:
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών
Πρωτόκολλο
Σημειώσεις:
Αρχική κωδικοποίηση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ασκήσεις - Φροντιστήρια
Εγγραφές
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Λέξεις-κλειδιά:
φοιτητές, αιτήσεις, συγγράμματα, χορήγηση, οικονομική δυσχέρεια, πενία, Νικόλαος Δαμαλάς, πρύτανης, εγκρίσεις, Φαρμακευτικό Σχολείο, φοιτητές, υπογραφές, προπαρασκευαστής, βοηθός, διορισμός, ανάγκη, εργασίες, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, ασκήσεις, απαλλαγή, πάσχουσα υγεία, ασθένεια, απολυτήρια, αποφοιτήρια, δωρεάν, παροχή, δίπλωμα, απώλεια, φοίτηση, αναγνώριση, όνομα, επίθετο, αλλαγή, Θεολογική Σχολή, ειδική εξέταση, εξέταστρα, μεταβολή, ακρόαση, αντίτυπα, πιστοποιητικά, χορήγηση, Αχιλλέας Γεωργαντάς, υφηγητής, καθηγητής, διορισμός, πρόταση, αίτημα, φοιτητές, υπογραφές, πιστοποιητικό, Α. Λεφάκης, φαρμακείο, εργασία, πιστοποιητικό, Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, ασκήσεις, απαλλαγές, ιατρικά πιστοποιητικά, φοιτητές, υπογραφές, Χημείο, ακαταλληλότητα, υγρασία, ανθυγιεινό περιβάλλον

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112