Εκτίμηση των μορφοδυναμικών και κοινονικο- οικονομικών επιπτώσεων της επικείμενης μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης, λόγω κλιματικής αλλαγής, στις παραλίες του Kεντρικού και Βορείου Αιγαίου Πελάγους

Διπλωματική Εργασία uoadl:1704426 565 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γεωλογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-05
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καϊμπαλή Ζανίν
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Παναγιώτης Νάστος, Καθηγητής, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας
Παρασκευή Νομικού, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας, Τομέας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εκτίμηση των μορφοδυναμικών και κοινονικο- οικονομικών επιπτώσεων της επικείμενης μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης, λόγω κλιματικής αλλαγής, στις παραλίες του Kεντρικού και Βορείου Αιγαίου Πελάγους
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εκτίμηση των μορφοδυναμικών και κοινονικο- οικονομικών επιπτώσεων της επικείμενης μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης, λόγω κλιματικής αλλαγής, στις παραλίες του Kεντρικού και Βορείου Αιγαίου Πελάγους
Περίληψη:
Ο σκοπός της εργασίας που είναι η εκτίμηση των μορφοδυναμικών και κοινωνικο-
οικονομικών επιπτώσεων της επικείμενης μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης,
λόγω κλιματικής αλλαγής σε παραλίες του Β. Αιγαίου επιτυγχάνεται μέσω της
συλλογής δεδομένων που αφορούν τη μορφολογία και ιζηματολογία
(κοκκομετρία) των παραλιών που μελετώνται, τη χρήση των δορυφορικών
εικόνων, όπως του Google Earth, καθώς και των εξισώσεων πρόγνωσης
κυμματισμού και μεταβολής της ακτογραμμής και εντοπισμού/εύρεσης
θαλάσσιων αναβαθμών. Βάσει των προαναφερθέντων μεθόδων, προέκυψαν
εκτιμήσεις της μεταβολής του παραλιακού προφίλ οι οποίες σε συνδυασμό με τα
3 διαφορετικά σενάρια της IPCC για την άνοδο της θαλάσσιας στάθμης,
υπολογίζεται η παραλιακή οπισθοχώριση και τελικά το εμβαδόν της παραλίας
που θα χαθεί. Τέλος, με βάση αυτό, υπολογίστηκε το οικονομικό κόστος της
προβλεπόμενης απώλειας.
Συγκεκριμένα, για την πρόβλεψη της παραλιακής οπισθοχώρησης
χρησιμοποιήθηκαν 3 σενάρια ανόδου της μέσης στάθμης θάλασσας τα οποία
προβλέπονται για τον Ελλαδικό χώρο ( (α) 0,15 m για το 2040 σύμφωνα με τα
σενάρια RCP 4.5 και RCP 8.5, (β) 0,5 m για το 2100 σύμφωνα με το σενάριο RCP
4.5 και (γ) 0,7 m για το 2100 σύμφωνα με το σενάριο RCP 8.5, σε σχέση με τη μέση
στάθμη θάλασσας της περιόδου 1985-2005). Βρέθηκε σύμφωνα με τις
προβλέψεις των μοντέλων ότι άνοδος της μέσης θαλάσσιας στάθμης κατά 0,15 m
δίνει παραλιακές οπισθοχωρήσεις κατά 1,8–20,4 m, άνοδος κατά 0,5 m δίνει
οπισθοχωρήσεις κατά 7,5–51,6 m και άνοδος κατά 0,7 m οπισθοχωρήσεις κατά
11,3–71,3 m.
Για όλα τα παραπάνω σενάρια ανόδου της θαλάσσιας στάθμης υπολογίστηκαν τα
ποσοστά των παραλιών που θα κατακλυστούν (θα χαθούν ή θα μετατοπιστούν
προς την ξηρά). Η σύγκριση μεταξύ της έκτασης και των προβλεπόμενων
v
οπισθοχωρήσεων λόγω μακροχρόνιας ανόδου της θαλάσσιας στάθμης, έδειξε ότι
η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης θα έχει καταστροφικές συνέπειες, μιας και για
ΑΣΘ κατά 0,15 m το 50% των παραλιών μελέτης θα χάσουν λιγότερο από το 20%
της έκτασης, το 30% θα χάσει 20-50% ενώ το 20% θα χάσει πάνω από το 70% της
συνολικής τους έκτασης (μια εκ των οποίων θα χαθεί ολοκληρωτικά). Για την
περίπτωση της ΑΣΘ κατά 0,5 m το 40% θα χάσει το 20-50% ενώ το υπόλοιπο 60%
θα χάσει πάνω από το 50% της έκτασή τους, εκ των οποίων οι μισές θα χαθούν
ολοκληρωτικά. Τέλος, για το σενάριο ΑΣΘ κατά 0,7 m, το 30% θα χάσει το 20-50%
ενώ το υπόλοιπο 70% θα χάσει πάνω από το 50% της έκτασή τους (με το 40%
προβλέπεται να χάσει ίσο ή μεγαλύτερο από το 100% της έκτασής τους).
Τέλος, η οικονομική επίπτωση της προβλεπόμενης οπισθοχώρησης κατέδειξε ότι
βάσει του σεναρίου ανόδου της θαλάσσιας στάθμης κατά 0,15 m το συνολικό
κόστος απώλειας γης των παραλιών μελέτης αντιστοιχεί σε 6,2 εκατ. €. Για τα
σενάρια ΑΣΘ κατά 0,5 m και 0,7 m το κόστος εκτιμήθηκε στα 13,64 εκατ. € και
17,18 εκατ. €, αντίστοιχα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβάλλον
Λέξεις-κλειδιά:
κλιματική αλλαγή, άνοδος θαλάσσιας στάθμης, οπισθοχώρηση, οικονομική αξιολόγηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
86
Διπλωματική Εργασία Ζανίν Καϊμπαλή.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο