Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης της Φιμπριλίνης-1 (FBN1) σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα στόματος

Διπλωματική Εργασία uoadl:1708715 567 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογία Στόματος (Βασικές Οδοντιατρικές Επιστήμες)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-07
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γκατζογιάννη Μαργαρίτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κιτράκη Ευθυμία, Καθηγήτρια Βιολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Τόσιος Κωνσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας και Χειρουργικής Στόματος, Εργαστήριο Στοματολογίας Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Γκιζάνη Σωτηρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοδοντιατρικής, Εργαστήριο Παιδοδοντιατρικής Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης της Φιμπριλίνης-1 (FBN1) σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα στόματος
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη της γονιδιακής έκφρασης της Φιμπριλίνης-1 (FBN1) σε ακανθοκυτταρικά καρκινώματα στόματος
Περίληψη:
Η φιμπριλίνη 1 (Fbn1) είναι μία μεγάλη γλυκοπρωτεΐνη που αποτελεί βασικό δομικό συστατικό της εξωκυττάριας μήτρας και τα μικροϊνίδιά της προσδίδουν ελαστικότητα στους ιστούς και συμμετέχουν σε μονοπάτια σηματοδότησης διαφόρων αυξητικών παραγόντων. Μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικοποιεί τη Fbn1 μπορούν να προκαλέσουν ασθένειες του συνδετικού ιστού (φιμπριλινοπάθειες τύπου 1), ενώ μεταβολές της γονιδιακής έκφρασης της Fbn1 έχουν συσχετισθεί σε προηγούμενες μελέτες και με διάφορους τύπους καρκίνου, αλλά όχι με το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα, που αποτελεί το συχνότερο κακόηθες νεόπλασμα της περιοχής κεφαλής- τραχήλου.
Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η μελέτη των επιπέδων mRNA της Fbn1 στο ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στόματος. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν 24 δείγματα βιοψιών από ασθενείς με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος (OSCC) και 8 δείγματα ατόμων με τραυματικό ίνωμα (ομάδα ελέγχου) από το αρχείο του Εργαστηρίου Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών. Αρχικά, έγινε απομόνωση RNA από τομές παραφίνης και παρασκευή cDNA με αντίστροφη μεταγραφή. Ακολούθησε η τεχνική της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης σε αληθινό χρόνο (RT- qPCR) και τα αποτελέσματα αναλύθηκαν στατιστικά με χρήση μη- παραμετρικών μεθόδων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα δείγματα ασθενών με ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα στόματος παρουσιάζουν μειωμένα επίπεδα mRNA της Fbn1 συγκριτικά με την ομάδα ελέγχου (τραυματικά ινώματα) σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Τα δείγματα OSCC προερχόμενα από γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερη έκφραση της Fbn1 συγκριτικά με αυτά των ανδρών, ωστόσο, η διαφορά αυτή δεν είναι στατιστικά σημαντική. Τα επίπεδα της Fbn1 εμφανίζονται υψηλότερα στα μέτριας διαφοροποίησης καρκινώματα, ενώ ακολουθούν τα υψηλής και χαμηλής διαφοροποίησης, χωρίς όμως οι διαφορές να είναι στατιστικά σημαντικές. Η ηλικία επίσης δεν επηρεάζει την έκφραση της Fbn1.
Αν και στη βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες που συσχετίζουν αλλαγές στην έκφραση της Fbn1 με διάφορους τύπους καρκίνου, η παρούσα μελέτη είναι η πρώτη που συνδέει τη Fbn1 με το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του στόματος. Η παρατηρηθείσα μείωση στα επίπεδα mRNA της Fbn1 στα δείγματα OSCC πιθανόν υποδεικνύει μια σύνδεση αυτής της αλλαγής με την εμφάνιση της κακοήθειας. Περαιτέρω μελέτες απαιτούνται για την κατανόηση του μηχανισμού μεταβολής της έκφρασης της Fbn1 στο OSCC, και της πιθανής διαφορικής έκφρασής της ανάλογα με το βαθμό διαφοροποίησης της νεοπλασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Φιμπριλίνη-1, καρκίνος, γονιδιακή έκφραση, αλυσιδωτή αντίδραση πολυμεράσης
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
51

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ!.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.