Σύνολα από Ερευνητικά δεδομένα

Συλλογή uoadl:1712602 8758 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Σύνολα από Ερευνητικά δεδομένα
Περιγραφή:

Το περιεχόμενο της υπο-συλλογής  είναι σύνολα από ερευνητικά δεδομένα (research data sets) τα οποία οι δημιουργοί/κάτοχοί τους μπορούν να καθιστούν ανοικτά και διαθέσιμα στην ερευνητική/ακαδημαϊκή κοινότητα.

  

Φίλτρο

 

38. Annual Research Review of Laboratory of Chemistry and Materials Technology

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3393050
Μονάδα:
Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων
Συγγραφείς:
Vassilis Stathopoulos
Έτος δημιουργίας:
2024

39. Τεστ

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3393630
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
τεστ
Έτος δημιουργίας:
2023

40. Anonymous et al., Syntactic Ambiguity

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3395295
Μονάδα:
Τμήμα Φιλολογίας
Συγγραφείς:
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Anonymous
Έτος δημιουργίας:
2023

41. HCV-HIV co-infection: Barriers to treatment and cure in the era of DAAs, a prospective study in Athens, Greece.

Σύνολο ερευνητικών δεδομένων uoadl:3396003
Μονάδα:
Τμήμα Ιατρικής
Συγγραφείς:
Dimitris Basoulis
Elpida Mastrogianni
Irene Eliadi
Martha Papadopoulou
Mina Psichogiou
Έτος δημιουργίας:
2024