ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ

Διπλωματική Εργασία uoadl:1723018 504 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-07-18
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Μπισκετζή Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αλέξανδρος Καρανίκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΒΑΝΤΙΚΗΣ ΔΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΡΟΠΙΑΣ
Περίληψη:
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η κβαντική διεμπλοκή σε συστήματα συνεχών μεταβλητών. Συγκεκριμένα η παραγωγή εντροπίας από Γκαουσιανούς οπτικούς μετασχηματισμούς.

Καθώς η κβαντική πληροφορία με συνεχείς μεταβλητές βασίζεται στην παραγωγή κβαντικών οπτικών καταστάσεων και τη μέτρηση συνιστωσών του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, μελετήθηκαν οι καταστάσεις του ηλεκτρικού πεδίου, όπως οι σύγχρονες, οι squeezed και οι θερμικές καταστάσεις. Επίσης, μελετήθηκαν οι κβαντικοί οπτικοί μετασχηματισμοί, τόσο οι παθητικοί όσο και οι ενεργητικοί. Στη συνέχεια, έγινε περιγραφή των καταστάσεων του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στο κβαντικό φασικό χώρο. Μελετήθηκε, επίσης, η εντροπία της κβαντικής διεμπλοκής, καθώς είναι μέτρο της διεμπλοκής.

Τέλος, αναλύθηκε η μέθοδος της ρεπλίκας και χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της εντροπίας της κβαντικής διεμπλοκής σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φυσική (Θεωρία)
Λέξεις-κλειδιά:
Κβαντική πληροφορία, συνεχείς μεταβλητές, κβαντικοί οπτικοί μετασχηματισμοί, παραγωγή εντροπίας
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
24
Αριθμός σελίδων:
66
EVANGELIA BISKETZI.pdf (583 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο