Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 2

Τόμος Αρχειακού Υλικού uoadl:183838 1087 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Φυσικομαθηματική Σχολή, Πρακτικά Συνεδριών Πανεπιστημιακού Έτους 1974-1975, 2
Χρονική κάλυψη:
1974-1975

Φίλτρο

 

1. Συνεδρίαση Ενδέκατη (11η): 22 Ιανουαρίου 1975

Πρακτικά uoadl:184381
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

2. Συνεδρίαση Δωδέκατη (12η): 29 Ιανουαρίου 1975

Πρακτικά uoadl:184382
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

3. Συνεδρίαση Δέκατη Τρίτη (13η): 12 Φεβρουαρίου 1975

Πρακτικά uoadl:184383
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

4. Συνεδρίαση Δέκατη Τέταρτη (14η): 20 Φεβρουαρίου 1975

Πρακτικά uoadl:184384
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

5. Συνεδρίαση Δέκατη Πέμπτη (15η): 27 Φεβρουαρίου 1975

Πρακτικά uoadl:184385
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

6. Συνεδρίαση Δέκατη Έκτη (16η): 6 Μαρτίου 1975

Πρακτικά uoadl:184386
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

7. Συνεδρίαση Δέκατη Έβδομη (17η): 20 Μαρτίου 1975

Πρακτικά uoadl:184387
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

8. Συνεδρίαση Δέκατη Όγδοη (18η): 27 Μαρτίου 1975

Πρακτικά uoadl:184389
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

9. Συνεδρίαση Δέκατη Ένατη (19η): 3 Απριλίου 1975

Πρακτικά uoadl:184390
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

10. Συνεδρίαση Έκτακτη (20η): 9 Απριλίου 1975

Πρακτικά uoadl:184398
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

11. Συνεδρίαση Εικοστή Πρώτη (21η): 17 Απριλίου 1975

Πρακτικά uoadl:184399
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο

12. Συνεδρίαση Εικοστή Δευτέρα (22α): 24 Απριλίου 1975

Πρακτικά uoadl:184400
Μονάδα:
Ιστορικό Αρχείο