Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για την προσέγγιση των διαλυτών-μη διαλυτών υλικών και των θερμικών φαινομένων: τήξη-πήξη για παιδιά προσχολικής ηλικίας

Διδακτορική Διατριβή uoadl:1902684 390 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Βιβλιοθήκη Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΤΕΑΠΗ)
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-09-03
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σπαή Αγγελική
Στοιχεία επταμελούς επιτροπής:
1. Βασίλειος Γιαλαμάς, Καθηγητής του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ
2. Βασίλειος Τσελφές, Καθηγητής του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ
3. Μιχάλης Μεϊμάρης, Καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ
4. Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ
5. Αντιγόνη Παρούση, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ
6. Μαρία Σφυρόερα, Επίκουρη Καθηγήτρια του ΤΕΑΠΗ του ΕΚΠΑ
7. Ανδρέας Γιαννακουλόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Τεχνών, Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για την προσέγγιση των διαλυτών-μη διαλυτών υλικών και των θερμικών φαινομένων: τήξη-πήξη για παιδιά προσχολικής ηλικίας
Γλώσσες διατριβής:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού για την προσέγγιση των διαλυτών-μη διαλυτών υλικών και των θερμικών φαινομένων τήξη-πήξη για παιδιά προσχολικής ηλικίας
Περίληψη:
Στην παρούσα διατριβή αναλύεται η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού προσομοιωτικού χαρακτήρα για τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο, και πιο συγκεκριμένα για τις ενότητες «Διαλυτά-Μη Διαλυτά Υλικά» και «Θερμικά Φαινόμενα: Τήξη και Πήξη των Υλικών». Κίνητρο αποτέλεσε η έλλειψη εκπαιδευτικών λογισμικών στο ελληνικό πλαίσιο για το γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών, καθώς και η ανάγκη του σημερινού μαθητή για αλληλεπίδραση στον ψηφιακό κόσμο.Στο πλαίσιο αυτό, ο σχεδιασμός του λογισμικού βασίστηκε στις Θεωρίες Μάθησης, στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, στη φύση του γνωστικού αντικειμένου των Φυσικών Επιστημών και στη στοχοθεσία του Αναλυτικού Προγράμματος. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις των παιδιών για τα δύο προαναφερθέντα φυσικά φαινόμενα, οι προτιμήσεις τους και τα στοιχεία ελκυστικότητας των ψηφιακών παιχνιδιών, παράμετροι που αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό του λογισμικού.Στη διατριβή, περιγράφονται αναλυτικά όλοι οι παράγοντες που ελήφθησαν υπόψη κατά την υλοποίησή του λογισμικού μέσω κατάλληλου εργαλείου προγραμματισμού, καθώς και η ενδιάμεση αξιολόγηση της ευχρηστίας του μέσω του Πρωτόκολλου Ομιλούντων Κεφαλών. Η αξιολόγηση αυτή χρησιμοποιήθηκε για τη βελτίωση της ευχρηστίας του, οδηγώντας στη συνέχεια στην πραγματοποίηση της πειραματικής έρευνας για την τελική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας σε επίπεδο γνώσεων του λογισμικού.
Λέξεις-κλειδιά:
προσομοιωτικό λογισμικό, Προσχολική εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
10
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
187
Αριθμός σελίδων:
xvii , 843
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ_ΣΠΑΗ.pdf (22 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο