Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή

Διπλωματική Εργασία uoadl:1926336 2670 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γεωργάκη Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ζαφείριος Τσολακίδης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ (επιβλέπων)
Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Καραγιάννης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη ως υποχρεώσεις του δανειστή
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Die Annahme der Leistung und die Mitwirkung als Gläubigersverpflichtungen
Περίληψη:
Η συμμετοχή του δανειστή στην εξέλιξη της ενοχικής σχέσης μπορεί να συνίσταται σε μόνη την αποδοχή της προσφερόμενης από τον οφειλέτη παροχής αλλά και σε πολύ περισσότερα, όπως συμβαίνει όταν ο δανειστής πρέπει, είτε επειδή προκύπτει από την ίδια τη φύση της ενοχικής σχέσης είτε επειδή συμφωνήθηκε από τα μέρη, να συμπράξει στην εκπλήρωσή της, να συμμετάσχει δηλαδή σ’ ένα στάδιο προγενέστερο ή σύγχρονο αυτής. Είναι προφανές ότι όσο μεγαλύτερη είναι η αναγκαία παρέμβαση του δανειστή στην εκπλήρωση, τόσο σπουδαιότερες συνέπειες θα έχει για την ομαλή εξέλιξη της ενοχής τυχόν αντίθετη συμπεριφορά του.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ερευνηθούν οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η αποδοχή της παροχής και η σύμπραξη καταστρώνονται ως γνήσιες ενοχικές υποχρεώσεις του δανειστή, κατ' απόκλιση από τη νομοθετική ρύθμιση των άρθρων 349 επ. ΑΚ. Αυτό μπορεί να συμβαίνει είτε κατόπιν ρητής νομοθετικής πρόβλεψης, είτε ως αποτέλεσμα συμφωνίας των συμβαλλομένων είτε, τέλος, να επιβάλλεται από την καλή πίστη ως ετερόνομη αξιολόγηση που υπερισχύει της βούλησης των μερών. Στο πλαίσιο αυτό, η ύπαρξη προστατευτέων συμφερόντων του οφειλέτη και η φύση της παροχής διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, διαπίστωση που επιβεβαιώνεται και από την εξέταση του ζητήματος στη σύμβαση πώλησης και στη σύμβαση έργου καθώς και από την συγκριτική επισκόπηση με την αντίστοιχη ρύθμιση του γερμανικού δικαίου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
υπερημερία, δανειστής, υποχρέωση, αποδοχή, σύμπραξη, βάρος
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αριθμός σελίδων:
116

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΟ.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.