Η επίδραση των πρώιμων επιληπτικών κρίσεων σε συνδυασμό με περιεφηβικό στρες στη νοητική λειτουργία και τη δομή του εγκεφάλου κατά την ενηλικίωση.

Διπλωματική Εργασία uoadl:1997800 433 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Γνωσιακή Επιστήμη
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-11
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Σαλβάνου Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Αθανάσιος Πρωτόπαπας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Ειρήνη Σκαλιόρα, Εντεταλμένη Ερευνήτρια Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών
Κωνσταντίνος Μουτούσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΙΦΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η επίδραση των πρώιμων επιληπτικών κρίσεων σε συνδυασμό με περιεφηβικό στρες στη νοητική λειτουργία και τη δομή του εγκεφάλου κατά την ενηλικίωση.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η επίδραση των πρώιμων επιληπτικών κρίσεων σε συνδυασμό με περιεφηβικό στρες στη νοητική λειτουργία και τη δομή του εγκεφάλου κατά την ενηλικίωση.
Περίληψη:
Σκοπός της διπλωματικής μου είναι να μελετήσω τις επιδράσεις που ασκούν οι πρώιμες επιληπτικές κρίσεις σε συνδυασμό με το περιεφηβικό στρες στη δομή του εγκεφάλου και τη νοητική λειτουργία των ενήλικων μυών. Γι’ αυτό το λόγο έχει αναλυθεί ένα battery συμπεριφορικών πειραμάτων προκειμένου να βρεθούν διαφορές ως προς τις νοητικές λειτουργίες σε ζώα που έλαβαν 1 ένεση με PTZ (ουσία που προκαλεί επιληπτική κρίση) ή με φυσιολογικό ορό (vehicle) την 24η μέρα (μέρα 0 ορίζεται η μέρα γεννήσεώς τους). Από αυτά τα ζώα, η μια ομάδα πέρασε από ένα πρωτόκολλο στρες κατά την εφηβεία τους, ενώ η δεύτερη ομάδα αποτέλεσε το control group (no stress). Το πρωτόκολλο στρες περιελάμβανε ανυψωμένη πλατφόρμα, κοινωνικό άγχος, κλωβό σε κλίση, εξαναγκασμένη κολύμβηση, στέρηση τροφής και νερού, βρεγμένη στρωμνή καθώς και περιορισμό.
Επιπλέον για να βρεθούν διαφορές στη δομή του εγκεφάλου, μετρήθηκαν στο stereology οι ενδονευρώνες που εκφράζουν τη παρβαλβουμίνη και τα περινευρωνικά δίκτυα, καθώς και πως τα τελευταία συμπίπτουν με τα κύτταρα της παρβαλβουμίνης στο χώρο (colocated), σε τρεις διαφορετικές περιοχές του φλοιού (CG1, M1, S1BF) σε 16 εγκεφάλουςΑυτοί οι εγκέφαλοι προέρχονται από ζώα που έλαβαν πολλαπλές ενέσεις (PTZ/ φυσιολογικό ορό) σε διαδοχικές μέρες, κατά τη περίοδο 10-15). Ως προς το στρες, ο αριθμός τους είναι ισάριθμα κατανεμημένος.
Tα αποτελέσματα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν το two hit hypothesis, που ήταν και το βασικό ερώτημα της εργασίας, και σύμφωνα με το οποίο, ένα πρώτο πλήγμα (εν προκειμένω οι πρώιμες κρίσεις), μπορεί να καθιστά τον οργανισμό πιο ευάλωτο στις ψυχοπαθολογικές ειπτώσεις ενός δευτέρου πλήγματος (στρες). Εντούτοις, κάποιες μεμονωμένες επιδράσεις που υπήρξαν, συνιστούν σημαντική τη περαιτέρω μελλοντική έρευνα στο εν λόγω πεδίο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Κρίσιμες περίοδοι, επιληψία, κρίσεις, στρες, εφηβεία, ανοσοϊστοχημεία, εγκέφαλος, ζωικά μοντέλα, hpa άξονας,
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
187
Αριθμός σελίδων:
147