Ποιότητα ζωής και διαταραχές νοητικών λειτουργιών σε ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια με χαμηλό και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2050019 409 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Δανούση Παρασκευή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φιλιππάτος Γεράσιμος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πάνου Φώτιος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ. , Ιατρική, ΕΚΠΑ
Μπαμπάτσικου Φωτούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ποιότητα ζωής και διαταραχές νοητικών λειτουργιών σε ασθενείς με Καρδιακή Ανεπάρκεια με χαμηλό και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Quality of life and mental disorders in patients with heart failure, with low and preserved ejection fraction.
Περίληψη:
Σκοπός: της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της ποιότητας ζωής και οι διαταραχές των νοητικών λειτουργιών σε ασθενείς με απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας.
Υλικό-Μέθοδος: Το δείγμα αποτέλεσαν 203 διαδοχικοί ασθενείς νοσηλευόμενοι λόγω απορρύθμισης καρδιακής ανεπάρκειας, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, κοινωνικοοικονομικού και ιδεολογικού υποβάθρου. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο, κατάλληλα σχεδιασμένο με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία, δομούμενο από νοηματικά άρρηκτες ερωτήσεις, επεξεργασμένες με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS και την χρησιμοποίηση του x2-test για την στατιστική ανάλυση.
Αποτελέσματα: Το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων ήταν άνδρες ασθενείς (71%) . από αυτούς το 37% δεν εμφάνιζε νοητική δυσλειτουργία, το 23% εμφάνιζε ήπια νοητική δυσλειτουργία και το 40% εμφάνιζε σοβαρή νοητική δυσλειτουργία. Σε διάμεση παρακολούθηση 315 ημερών οι 36 ασθενείς εμφάνισαν θάνατο. Οι ασθενείς με σοβαρή νοητική δυσλειτουργία εμφάνισαν αυξημένη θνητότητα έναντι των ασθενών χωρίς ή με ήπια έκπτωση της νοητικής λειτουργίας (log-rank p=0.006), (Εικόνα). H βαθμολογία στην κλίμακα MMSE ήταν ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας ως προς την ολική θνητότητα. (HR 0.95, 95% CI 0.90-0.99, p=0.027). Λίγες διαφορές παρατηρήθηκαν μεταξύ των ασθενών με διατηρημένο και χαμηλό κλάσμα εξώθησης και της ποιότητας ζωής αυτών.
Συμπεράσματα: Η έκπτωση της νοητικής λειτουργίας αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα αυξημένης ετήσιας ολικής θνητότητας σε ασθενείς μετά από απορρύθμιση καρδιακής ανεπάρκειας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Ποιότητα ζωής, Καρδιακή ανεπάρκεια, Κλάσμα εξώθησης, Νοητικές λειτουργίες, Επιβίωση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
73
Αριθμός σελίδων:
107

Paraskevi Danousi Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.