Επιδράσεις φαρμακευτικών ουσιών και μικροπλαστικών στο μύδι Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819

Διπλωματική Εργασία uoadl:2050044 530 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Βιολογική Ωκεανογραφία
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-10-19
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Κοτσίρη Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
1) Καραγιάννη Ήρα, ‎Επίκουρη Καθηγήτρια, Υδρολογία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Συνεπιβλέπουσα.
2) Τσαγκάρη Κατερίνα, Αναπληρώτρια Ερευνήτρια, Οικοτοξικολογία, Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) , Συνεπιβλέπουσα.
3) Νικολαίδου Άρτεμις, Ομότιμη Καθηγήτρια,Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Επιδράσεις φαρμακευτικών ουσιών και μικροπλαστικών στο μύδι Mytilus galloprovincialis, Lamarck 1819
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Επιδράσεις φαρμακευτικών ουσιών και μικροπλαστικών στο μύδι Mytilus galloprovincialis Lamarck 1819
Περίληψη:
Οι φαρμακευτικές ενώσεις χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων όχι μόνο για ανθρώπινη χρήση αλλά και για τη θεραπεία των οικόσιτων ζώων. Τα μικροπλαστικά χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή κυρίως ως καλλυντικό συστατικό. Μεταφέρονται στο θαλάσσιο περιβάλλον μέσω των αστικών λυμάτων. Η τύχη αυτών των ενώσεων είναι άγνωστη και εγείρει πολλές απορίες σχετικά με τις επιπτώσεις τους στους θαλάσσιους οργανισμούς.
Η παρούσα μελέτη στοχεύει στην εξέταση των αποκρίσεων ενός τυπικού θαλάσσιου βιοδείκτη, του διηθηματοφάγου οργανισμού Mytilus galloprovincialis, στις φαρμακευτικές ενώσεις και στα μικροπλαστικά. Τα μύδια εκτέθηκαν για 29 ημέρες σε 1,5 μg / L κλαριθρομυκίνης, 0,5 μg / L βενλαφαξίνης, 0,8 mg / L μικροπλαστικών και σε μείγμα των προαναφερθέντων κάτω από εργαστηριακές συνθήκες και ερευνήθηκαν για διαφορετικές υποθανάτιες αποκρίσεις. Χρησιμοποιήθηκε ένα σύνολο βιοδεικτών που υποδηλώνουν τη νευροτοξικότητα (ακετυλοχολινεστεράση), το οξειδωτικό στρες (καταλάση) και το βιομετασχηματισμό (τρανσφεράση S της γλουταθειόνης).
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι επιδράσεις στη δραστικότητα της καταλάσης στα μύδια που εκτέθηκαν στην κλαριθρομυκίνη και τη βενλαφαξίνη και στη δραστικότητα της τρανσφεράσης της γλουταθειόνης στα μύδια που εκτέθηκαν στην βενλαφαξίνη και τα μικροπλαστικά πολυστερινίου υποδεικνύουν την επαγωγή της αντιοξειδωτικής άμυνας ή / και του βιομετασχηματισμού. Η δραστικότητα της ακετυλοχολινεστεράσης δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ των μυδιών που εκτέθηκαν σε φαρμακευτικές ουσίες ή στα μικροπλαστικά και στους μάρτυρες.
Συνολικά, τα αποτελέσματά υποστηρίζουν την υπόθεση ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα που χορηγούνται στον άνθρωπο μπορούν να επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις σε είδη που δεν αποτελούν στόχο και ότι τα δίθυρα μαλάκια μπορεί να αντιπροσωπεύουν ευαίσθητους οργανισμούς για τη δράση αυτών των ενώσεων στο περιβάλλον. Μια πιο ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τις επιδράσεις των φαρμακευτικών ενώσεων και των μικροπλαστικών θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη χρήση περισσότερων βιοδεικτών και την έκταση της περιόδου έκθεσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ωκεανογραφία
Λέξεις-κλειδιά:
κλαριθρομυκίνη, βενλαφαξίνη, πολυστυρένιο, μικροπλαστικά, βιοδείκτες, Μ. galloprovincialis
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
137
Αριθμός σελίδων:
67

Διπλωματική _Κοτσίρη.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο έως 2020-11-03.