Μελέτη συχνότητας και κόστους νοσηλείας ορθοπεδικών περιστατικών σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας για τα έτη 2012-2016

Διπλωματική Εργασία uoadl:2180479 375 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-10
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Χατζηαναγνώστου Μιχαήλ
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαριάννα Διομήδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ελένη Θεοδοσοπούλου, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη συχνότητας και κόστους νοσηλείας ορθοπεδικών περιστατικών σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας για τα έτη 2012-2016
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη συχνότητας και κόστους νοσηλείας ορθοπεδικών περιστατικών σε στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας για τα έτη 2012-2016
Περίληψη:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εισαγωγή: Υπό την πίεση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης για συνεχή συμπίεση των προϋπολογισμών και εναρμόνιση με τις διεθνείς συστάσεις, η συνεχής αναζήτηση λύσεων για ορθολογιστική διαχείριση και έλεγχο κατανομής των πόρων στο τομέα της Υγείας αποτελεί τη νέα πραγματικότητα για τα σύγχρονα Συστήματα Υγείας. Η Μέθοδος αποζημίωσης μέσω Ομοιογενών Διαγνωστικών Ομάδων DRGs φαίνεται ότι είναι αποτελεσματική στην συγκράτηση του νοσοκομειακού κόστους, με ταυτόχρονο όφελος για τον ασθενή αλλά και για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Στην Ελλάδα, η εφαρμογή τους είναι σε αρχικά στάδια και περιλαμβάνει την εισαγωγή του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου και την αντιστοίχιση του με Διεθνείς Κωδικοποιήσεις Διαγνώσεων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της συχνότητας και του κόστους νοσηλείας ορθοπεδικών περιστατικών σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας για τη χρονική περίοδο 2012-2016.
Μέθοδος: Διεξήχθη μια περιγραφική αναδρομική μελέτη σε προεπιλεγμένο πληθυσμό ορθοπεδικών περιστατικών που εισήχθησαν σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Αθήνας για τα έτη 2012-1016. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν αφορούσαν στο έτος, στο φύλο, στην ηλικιακή ομάδα, στην διάγνωση, στις ημέρες και τη συνολική διάρκεια νοσηλείας και του κόστους της. Για την ανάλυση των μεταβλητών χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πρόγραμμα SPSS εκδόσεως 19.
Αποτελέσματα: Η πλειοψηφία του επιλεγμένου πληθυσμού αφορούσε ασθενείς κάτω των 34 ετών, εκ των οποίων τα δύο τρίτα ήταν άντρες. Η διάμεση διάρκεια της νοσηλείας όλων των ασθενών ήταν 2 ημέρες. Οι κυριότερες διαγνώσεις αφορούσαν ρήξη μηνίσκου, διάστρεμμα του γόνατος και κάταγμα αυχένα του μηριαίου οστού. Παρατηρήθηκε αύξηση στο διάμεσο συνολικό κόστος του ΚΕΝ ανά διάγνωση και ανά έτος, ενώ οι πραγματικές ημέρες νοσηλείας έτειναν να μειώνονται ανά έτος και να συγκλίνουν με τις ημέρες νοσηλείας βάση ΚΕΝ.
Συμπεράσματα: Το σύστημα αποζημίωσης μέσω ΚΕΝ φαίνεται ότι προωθεί την καλύτερη καταγραφή και συλλογή οικονομικών δεδομένων, διευκολύνει την λήψη καλύτερων κλινικών αποφάσεων προς όφελος του ασθενή και στην συγκράτηση του κόστους της νοσηλείας των ασθενών. Υπάρχει η αναγκαιότητα για αναθεώρηση των ημερών και του κόστους Νοσηλείας βάση ΚΕΝ.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
ΚΕΝ, Κόστος, Ορθοπεδικά περιστατικά,
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
52
Αριθμός σελίδων:
100

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2012-2016 pdf.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.