Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας: Λόγος και Πράξη στη Β΄Εθνική Συνέλευση (1862- 1864)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2195042 397 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-20
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Γεωργίου Αναστασία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μπαμπούνης Χαράλαμπος, καθηγητής, Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Δημοσθένης Δασκαλάκης, καθηγητής, Παιδαγωγικό τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Ε.Κ.Π.Α.
Χρήστος Καρδαράς, Αν. καθηγητής, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας: Λόγος και Πράξη στη Β΄Εθνική Συνέλευση (1862- 1864)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η ιδεολογική χρήση της Ιστορίας: Λόγος και Πράξη στη Β΄Εθνική Συνέλευση (1862- 1864)
Περίληψη:
Ο κεντρικός θεματικός άξονας που πραγματεύεται η διπλωματική εργασία είναι η ιδεολογική χρήση της ιστορίας στις ομιλίες των συμμετεχόντων στην Εθνοσυνέλευση "εν Αθήναις" του 1862- 1864. Η πρωτοτυπία της έγκειται στην διεξοδική ανάλυση των ιστορικών αναφορών. Το ερευνητικό κομμάτι καλύπτει χρονικά την περίοδο 10 Δεκεμβρίου 1862 έως και τις 16 Νοεμβρίου 1864, με τον Γεώργιο Α' να ορκίζεται πίστη στο Σύνταγμα στη συνεδριάζουσα Εθνοσυνέλευση. Στο Α' μέρος από τα δύο της εργασίας εξετάζονται οι συνθήκες που οδήγησαν στην ψήφιση του Συντάγματος του 1864, από την εκλογή του Όθωνα (Πρωτόκολλο 1ης/ 13ης Φεβρουαρίου 1830), την Αντιβασιλεία μέχρι και την απόλυτη μοναρχία (1835- 1843), την Συνταγματική (1844- 1862) έως και την εκθρόνιση του Όθωνα (10 Οκτωβρίου 1862). Μελετώνται, επιπλέον, οι ενέργειες της τριμελούς Προσωρινής Κυβέρνησης (Δ. Βούλγαρης, Κ. Κανάρης, Μπεν. Ρούφος) από την έναρξή της την 11η Οκτωβρίου 1862 και η γενικότερη λειτουργία της. Στο Β' μέρος της διπλωματικής εργασίας, παρατίθενται οι ιστορικές αναφορές δια στόματος των πληρεξουσίων στην Β' Εθνική Συνέλευση. Αναλύεται, ειδικότερα, το ποια πρόσωπα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις, το γιατί χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες ιστορικές μνείες, με ποιο ύφος, το αν στήριζαν την επιχειρηματολογία τους με αυτές και το αν επηρέασαν στην λήψη αποφάσεων. Οι αναφορές εκκινούν από την Αρχαιότητα και συνεχίζουν στη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο, την Αγγλική Επανάσταση (16ος αι), τη Γαλλική Επανάσταση (1789), την Ελληνική Επανάσταση (1821), την Καποδιστριακή περίοδο (1828- 1832) και την Γ' Σεπτεμβρίου 1844. Τέλος, οι υπομνήσεις σχετίζονται με την Επανάσταση των λαών (1848), την Επανάσταση της 10ης Οκτωβρίου και καταλήγουν στην Ναυπλιακή Επανάσταση (1η Φεβρουαρίου 1862).
Λέξεις-κλειδιά:
Σύνταγμα 1864, ιδεολογική χρήση ιστορίας, ιστορικές αναφορές, Β' Εθνοσυνέλευση, Όθων, Τριμελής Προσωρινή Κυβέρνηση, Αρχαιότητα, Ρωμαϊκή περίοδος, Βυζαντινή περίοδος, Αγγλική Επανάσταση, Γαλλική Επανάσταση, Ελληνική Επανάσταση, Καποδιστριακή περίοδος, Γ' Σεπτεμβρίου 1844, Επανάσταση των λαών, Επανάσταση 10ης Οκτωβρίου, Ναυλιακή Επανάσταση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
82
Αριθμός σελίδων:
Εκατόν μία

Διπλωματική εργασία Γεωργίου.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.