Θέατρο και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2279709 388 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Θέατρο και Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-11-21
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Καραντζούλη Ευθυμία-Κρυσταλία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Θόδωρος Γραμματάς, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Αγγελική Βουδούρη, Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Μαρία Δημάκη- Ζώρα, Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Θέατρο και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Θέατρο και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση
Περίληψη:
Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας και την εξάπλωση των επιτευγμάτων της, η χρήση των οποίων έχει καταστεί σχεδόν παγκόσμια. Ταυτόχρονα, η εκπαίδευση καλείται να ανταποκριθεί τόσο στις νέες ανάγκες του μαθητικού δυναμικού όσο και της κοινωνίας την οποία διαμορφώνει και από την οποία διαμορφώνεται. Η αξιοποίηση τόσο των Τεχνολογιών Πληροφορικής, όσο και του Θεάτρου στην Εκπαίδευση μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο προς αυτήν την κατεύθυνση.
Το χάσμα που παρατηρείται μεταξύ των "ψηφιακά γηγενών" μαθητών και των "ψηφιακών μεταναστών" εκπαιδευτικών μπορεί να αμβλυνθεί μέσω του συνδυασμού των δραματικών τεχνικών και των ψηφιακών μέσων. Το ψηφιακό δράμα, η ψηφιακή αφήγηση, τα 3D δυνητικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και τα ψηφιακά παιχνίδια είναι σε θέση να ανανεώσουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα, φέρνοντας τον μαθητή και τις ανάγκες του στο επίκεντρο, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα μαθησιακούς και αισθητικούς στόχους.
Στόχο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο οι δυνατότητες των Νέων Τεχνολογιών και της Δραματικής Τέχνης είναι σε θέση να συγκεραστούν, ανταποκρινόμενες στις εκπαιδευτικές ανάγκες, χωρίς ταυτόχρονα να καταστρατηγούνται οι καλλιτεχνικές διαστάσεις που αποτελούν μέρος του πυρήνα αυτού του σύνθετου πολιτισμικού φαινομένου που καλούμε Θέατρο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θέατρο
Λέξεις-κλειδιά:
θέατρο στην εκπαίδευση, ψηφιακό δράμα, ψηφιακή αφήγηση, 3D δυνητικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, ψηφιακά παιχνίδια, ψηφιακοί αυτόχθονες, ψηφιακοί γηγενείς
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
120
Αριθμός σελίδων:
92
Καραντζούλη Ευθυμία Κρυσταλία- Διπλωματική Εργασία.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο