Η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας, η επίπτωση στην απασχόληση και το brain drain

Διπλωματική Εργασία uoadl:2368126 427 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οικονομική Πολιτική και Ανάπτυξη
Βιβλιοθήκη Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2017-12-13
Έτος εκπόνησης:
2017
Συγγραφέας:
Βερμίσογλου Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καπλάνογλου Γεωργία - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας, η επίπτωση στην απασχόληση και το brain drain
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κατάρρευση της οικονομικής δραστηριότητας, η επίπτωση στην απασχόληση και το brain drain
Περίληψη:
Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό τη μελέτη και την ανάλυση επιμέρους κλάδων της Ελληνικής οικονομίας, την περίοδο της κρίσης μέσω πινάκων και οικονομικών δεικτών δημοσιοποιημένων από επίσημους φορείς. Στη συνέχεια μελετούμε τις επιπτώσεις της κατάρρευσης της οικονομικής δραστηριότητας στην απασχόληση. Σε αυτό το μέρος της εργασίας συγκρίνουμε τα ποσοστά ανεργίας της χώρας μας με των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαν σύνολο, κατά ηλικιακές ομάδες καθώς και κατά μορφωτικό επίπεδο. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε το δρόμο για τη μελέτη του φαινομένου της φυγής του επιστημονικού προσωπικού από τη χώρα που είναι και το κύριο μέρος της εργασίας. Το τρίτο μέρος της εργασίας που αφορά το Brain Drain αναλύει αρχικά σε θεωρητική βάση το φαινόμενο και στη συνέχεια εστιάζεται η προσοχή μας στην κατάσταση που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Ο αναγνώστης θα βρει πίνακες από ποιοτικά χαρακτηριστικά που δημοσιοποιήθηκαν από άλλες δειγματοληπτικές έρευνες και στη συνέχεια, αποτυπώνονται τα αποτελέσματα τις προσωπικής μου έρευνας συνδυάζοντας στοιχεία από διαφορετικές, επίσημες κρατικές πηγές και καταλήγουμε στο αποτέλεσμα εκτίμησης του ποσοστού φυγής επιστημονικού προσωπικού. Το τέταρτο μέρος επιχειρεί να κοστολογήσει το ύψος των κονδυλίων που το κράτος δαπάνησε για την επιμόρφωση τους και εν τέλει τα οφέλη κατέληξαν να τα απολαμβάνουν οι χώρες υποδοχής. Το τελευταίο μέρος, αποτελείται από τα συμπεράσματα και τις προτάσεις πολιτικής για την ανάσχεση του φαινομένου που προκύπτουν από τη συνολική μελέτη της εργασίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Οικονομία, χρηματοοικονομικά, brain drain, μετανάστευση εργατικού δυναμικού, κρίση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
1
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
16
Αριθμός σελίδων:
48
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ.pdf (5 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο