Ζητήματα εθνοτικής ταυτότητας - το πρόβλημα των κυκλαδικών αποικιών στα νεκροταφεία της Προανακτορικής Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2658771 101 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Προϊστορική Αρχαιολογία
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πιπέρη Αλεξία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γιάννης Παπαδάτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Γιώργος Βαβουρανάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Αφροδίτη Χασιακού-Αργυράκη, Λέκτορας, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ε.Κ.Π.Α.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ζητήματα εθνοτικής ταυτότητας - το πρόβλημα των κυκλαδικών αποικιών στα νεκροταφεία της Προανακτορικής Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ζητήματα εθνοτικής ταυτότητας - το πρόβλημα των κυκλαδικών αποικιών στα νεκροταφεία της Προανακτορικής Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας
Περίληψη:
Στα μέσα περίπου της 3ης χιλιετίας (ΠΧΙΒ-ΠΧΙΙΑ φάση), που αντιστοιχεί στη μέγιστη εμπορική ακμή των Κυκλάδων, χρονολογούνται τέσσερα νεκροταφεία της Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας τα οποία παρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τα κυκλαδικά της ίδιας εποχής. Πιο συγκεκριμένα, η Αγία Φωτιά Σητείας και οι Γούρνες Πεδιάδας εντοπίστηκαν στην Κρήτη και η Μάνικα Χαλκίδας και ο Άγιος Κοσμάς Αττικής, στην Ηπειρωτική Ελλάδα. Τα παραπάνω νεκροταφεία λόγω των ομοιοτήτων που παρουσιάζουν με τα αντίστοιχα κυκλαδικά, τόσο σε επίπεδο αρχιτεκτονικής και κτερισμάτων όσο σε επίπεδο ταφικών εθίμων, χαρακτηρίστηκαν από αρκετούς ερευνητές νεκροταφεία Κυκλαδιτών αποίκων. Βέβαια αρκετοί ακόμη ερευνητές θεώρησαν προβληματική την εξίσωση του υλικού πολιτισμού με την εθνοτική ταυτότητα της κοινότητας ειδικά όταν πρόκειται για προϊστορικές κοινωνίες. Αυτό θεωρείται ακόμη πιο προβληματικό καθώς σχετίζεται με το περιβάλλον των νεκροταφείων που αποτελούν χώρους τελετουργίας και στα οποία είναι πιθανόν να παρουσιάζεται μία διαφορετική εικόνα της κοινότητας από αυτήν που ισχύει στην πραγματικότητα.
Έτσι, οι στόχοι της εργασίας είναι κατά βάση τρεις. Α) Αρχικά να μελετηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι κοινότητες αυτές χρησιμοποιούν τα νεκροταφεία και στην προκειμένη περίπτωση τα κυκλαδικού τύπου αντικείμενα που εντοπίζονται σε αυτά. Β) Παράλληλα, να φανεί αν τελικά σε αυτά αντανακλάται η πραγματικότητα της κοινότητας και εάν όχι, τι σκοπό εξυπηρετεί η εικόνα που προβάλλεται. Γ) Τέλος, να απαντηθεί το βασικό ερώτημα, δηλαδή το εάν τελικά ο υλικός πολιτισμός μπορεί να είναι δηλωτικός της εθνοτικής ταυτότητας της κοινότητας και εάν όχι, τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
Για να καταστούν τα παραπάνω δυνατά η μελέτη θα διαρθρωθεί ως εξής. Αρχικά θα παρουσιαστούν εν συντομία τα γενικά χαρακτηριστικά των νεκροταφείων των Κυκλάδων της ΠΕΧ κάτι που θα βοηθήσει στη σύγκρισή τους με τα κυκλαδικού τύπου νεκροταφεία της Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας. Στη συνέχεια το ζήτημα της εθνοτικής ταυτότητας και των κυκλαδικών αποικιών θα εξεταστεί σε θεωρητική βάση ώστε να οδηγήσει στην καλύτερη εξέταση των δεδομένων των νεκροταφείων (αρχιτεκτονική, κτερίσματα, έθιμα ταφής) που καταλαμβάνουν και το μεγαλύτερο μέρος της μελέτης. Παράλληλα με τα νεκροταφεία θα εξεταστούν και οι κοντινοί ανεσκαμμένοι σε αυτά οικισμοί ώστε να γίνει φανερό αν η εικόνα των νεκροταφείων ανταποκρίνεται στην πραγματική που αποτυπώνεται σε αυτούς. Το τελευταίο τμήμα με τη σύνθεση όλων των επιμέρους στοιχείων των νεκροταφείων και των οικισμών θα οδηγήσει στα συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Κυκλάδες, Κρήτη, ΠΕΧ, Ηπειρωτική Ελλάδα, Αγία Φωτιά, Γούρνες, αποικίες, Μάνικα, Άγιος Κοσμάς, εθνοτική ταυτότητα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
115
Αριθμός σελίδων:
195

Ζητήματα εθνοτικής ταυτότητας -το πρόβλημα των κυκλαδικών αποικιών στα νεκροταφεία της Προανακτορικής Κρήτης και της Ηπειρωτικής Ελλάδας.pdf
7 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.