Η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων και η οικονομική αποτίμηση της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673009 195 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-02-28
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κούρος Ανδρέας
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διομήδους Μαριάννα, Αναπ. Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαντάς Ιωάννης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Φώτος Νικόλαος, Επικ. Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων και η οικονομική αποτίμηση της
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων και η οικονομική αποτίμηση της
Περίληψη:
Η αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών υγείας, με την πάροδο των χρόνων, οδηγεί αναπόφευκτα και στην αύξηση της παραγωγής υγειονομικών αποβλήτων από τις Υγειονομικές Μονάδες. Για τον λόγο αυτό, η σωστή διαχείριση των αποβλήτων, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, καθίσταται αναγκαία. Η διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων αποτελεί σημαντική οικονομική δαπάνη για κάθε Υγειονομική Μονάδα και το κόστος της θα πρέπει να εξετάζεται τακτικά. Η τακτική παρακολούθηση, δίνει την ευκαιρία να αναζητηθούν οι αιτίες μιας ενδεχόμενης αύξησης του κόστους και να αποτιμηθεί οικονομικά οποιαδήποτε αλλαγή στην διαδικασία της διαχείρισης.
Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας σχετικά με την διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων και να αποτιμηθεί το οικονομικό κόστος της διαχείρισης αυτών σε ένα ιδιωτικό νοσηλευτικό ίδρυμα. Για να εξεταστεί η συμπεριφορά των επαγγελματιών υγείας, χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο αναπτύχθηκε με βάση συναφείς μελέτες, μετά από αναζήτηση στη διεθνή βιβλιογραφία. Για τη συλλογή των πληροφοριών σχετικά με την οικονομική αποτίμηση της διαχείρισης των υγειονομικών αποβλήτων, πραγματοποιήθηκε συνέντευξη με διοικητικά στελέχη της κλινικής στην οποία διενεργήθηκε η έρευνα και αναζητήθηκαν συναφή επιστημονικά άρθρα σε βάσεις δεδομένων.
Στην έρευνα η οποία διεξήχθη με την χρήση του ερωτηματολογίου, συμμετείχαν 76 επαγγελματίες υγείας. Παρατηρήθηκε ένα πολύ καλό επίπεδο γνώσεων και ένα μεγάλο ποσοστό των επαγγελματιών υγείας με σωστή συμπεριφορά, σχετικά με την διαχείριση των υγειονομικών αποβλήτων. Το 75% του δείγματος εφαρμόζει τις οδηγίες του εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης υγειονομικών αποβλήτων και το 25% του δείγματος τις εφαρμόζει «μερικώς». Τέλος, το 39,5% του δείγματος δήλωσε ότι δεν έχει εκπαιδευτεί και το 47,4% του δείγματος που εφαρμόζει «μερικώς» τις οδηγίες του εσωτερικού κανονισμού, δήλωσε ότι το κάνει λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης-άγνοιας κανονισμού. Σύμφωνα με τα παραπάνω, φαίνεται ότι ορισμένοι επαγγελματίες υγείας οι οποίοι διαχειρίζονται υγειονομικά απόβλητα δεν έχουν λάβει την απαραίτητη εκπαίδευση.
Συμπερασματικά, από την παρούσα εργασία φαίνεται ότι ενδεχομένως η εκπαίδευση του προσωπικού οδηγεί σε μείωση του ρυθμού παραγωγής υγειονομικών αποβλήτων και στην ταυτόχρονη μείωση του κόστους διαχείρισης αυτών έως και 17,5% ανά έτος.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Υγειονομικά απόβλητα, Διαχείριση, Συμπεριφορά, Επαγγελματίες υγείας, Οικονομική αποτίμηση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
30
Αριθμός σελίδων:
73

Kouros Andreas Master.pdf
900 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.