Η νομική προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2673332 1444 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο του Περιβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γαλάνης Παναγιώτης
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Δελλής, Αναπληρωτής Καθηγητής Τομέα Δημοσίου Δικαίου, Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η νομική προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η νομική προστασία των αναδασωτέων εκτάσεων
Περίληψη:
H παρούσα διπλωματική εργασία επιδιώκει να διασαφηνίσει την έννοια των αναδασωτέων εκτάσεων και να τις συγκρίνει με τα δασικά οικοσυστήματα ως προς την προστασία τους, αρχικά με μέσα Δημοσίου Δικαίου. Εξετάζει τις νομολογιακές και νομοθετικές διακυμάνσεις των επεμβάσεων σε αναδασωτέες εκτάσεις σε ένα πλαίσιο αυξημένης, αλλά και ρεαλιστικής πλέον προστασίας. Κατατείνει στην καταγραφή των κυριότερων προβλημάτων της διοικητικής διαδικασίας και της θέσης του διοικουμένου σε αυτή, ενώ συνδέει και το δημοσιολογικό καθεστώς προστασίας με το ποινικό, το ενωσιακό και το διεθνές. Τέλος, επιχειρεί να προτείνει λύσεις για την επικαιροποίηση και την αποτελεσματικότητα του δασικού καθεστώτος ιδίως σε επίπεδο της προστασίας των αναδασωτέων εκτάσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Περιβαλλοντικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Δάσος, δασική έκταση, αναδάσωση, αναδασωτέα έκταση, Δίκαιο Περιβάλλοντος, ΑΠΕ
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
107
Αριθμός σελίδων:
119

Διπλωματική Παναγιώτης Γαλάνης.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.