Στοιχεία πλημμυρικού κινδύνου και υποδομές στο Δήμο Περιστερίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2674253 363 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στρατηγικές Διαχείρισης Καταστροφών και Κρίσεων
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γαβαθάς Αναστάσιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δρ. Ε. Λέκκας,
Καθηγ. ΕΚΠΑ

Δρ. Ε. Σκούρτσος,
Δρ. Γεωλόγος, Ε.Δ.Ι.Π. ΕΚΠΑ

Δρ. Κ. Σούκης,
Δρ. Γεωλόγος, Ε.Δ.Ι.Π. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Στοιχεία πλημμυρικού κινδύνου και υποδομές στο Δήμο Περιστερίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Στοιχεία πλημμυρικού κινδύνου και υποδομές στο Δήμο Περιστερίου
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εξετάζει τις πλημμύρες ως ένα φυσικό γεγονός με καταστροφικές επιπτώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο εστιάζοντας στον ελληνικό χώρο και συγκεκριμένα στη Δυτική Αττική. Αναφέρεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου Περιστερίου και παρουσιάζει τα μέτρα που έχουν ληφθεί και τις υποδομές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση πλημμυρικών γεγονότων στο μέλλον. Τέλος αναλύονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν και προσφέρονται προτάσεις για το μέλλον.
Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται το πρόβλημα των πλημμυρών στην Ελλάδα και τον κόσμο με έμφαση στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού χώρου καθώς και διάφορα στοιχεία από τις πλημμύρες στην Ελλάδα.
Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορα χαρακτηριστικά στοιχεία των πλημμυρών όπως οι τύποι, τα αίτια και τα μεγέθη, καθώς και βασικοί ορισμοί (πλημμυρικός κίνδυνος, πλημμυρική επικινδυνότητα, τρωτότητα) που θα μας απασχολήσουν στο επόμενο κεφάλαιο. Παρουσιάζονται επίσης γενικές δράσεις για την αντιμετώπιση των πλημμυρών.
Στο 3ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μορφολογία του Δήμου Περιστερίου μαζί με τους χάρτες πλημμυρικού κινδύνου, πλημμυρικής επικινδυνότητας και τρωτότητας.
Στο 4ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα μέτρα ενημέρωσης και πρόληψης που έχει πάρει ο Δήμος Περιστερίου για την αντιμετώπιση των πλημμυρών. Παρουσιάζονται επίσης και τα κατασκευαστικά μέτρα που πάρθηκαν με την κατασκευή αγωγών ομβρίων τόσο το 2008 όσο και το 2014, ενώ γίνεται αναφορά στα πλημμυρικά φαινόμενα του 2014 στο Περιστέρι και στις ζημιές που προκλήθηκαν εκθέτοντας και τους σχετικούς χάρτες.
Τέλος, στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα καθώς και οι προτεινόμενες λύσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Πλημμύρες , Στοιχεία πλημμυρικού κινδύνου , υποδομές στο Δήμο Περιστερίου
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
81
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ.pdf (6 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο