Η αρχή της αλληλεγγύης στην ενωσιακή έννομη τάξη

Διπλωματική Εργασία uoadl:2691936 269 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ανδρέου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μεταξία Ι. Κουσκουνά, Επίκ. Καθήγήτρια Δικαίου ΕΕ, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου, Επίκ. Καθηγήτρια Δικαίου της ΕΕ, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Χρυσαφώ Τσούκα, Επίκουρη καθηγήτρια ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η αρχή της αλληλεγγύης στην ενωσιακή έννομη τάξη
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η αρχή της αλληλεγγύης στην ενωσιακή έννομη τάξη
Περίληψη:
Σκοπό της παρούσας εργασίας απετέλεσε η διάγνωση της θέσης και της σημασίας της αρχής της αλληλεγγύης στην ενωσιακή έννομη τάξη, μέσω μιας προσπάθειας ανάλυσης των κυριότερων «μορφών» τις οποίες αυτή προσλαμβάνει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και μεταξύ των κρατών μελών και των πολιτών. Ήδη από τη γέννηση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, έγινε αντιληπτό το θεμελιώδες της εννοίας της αρχής της αλληλεγγύης προκειμένου να επιτευχθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ευρωπαϊκή ενοποίηση και ολοκλήρωση.
Η αναγόρευση της εν λόγω αρχής ταυτόχρονα σε αξία αλλά και σε στόχο της Ένωσης, ο οποίος χαρακτηρίζει και διέπει τη δράση της σε επίπεδο εξωτερικών και σε επίπεδο εσωτερικών σχέσεων, κατέδειξε την αναγκαιότητα ύπαρξης και σεβασμού της αλληλεγγύης από τα κράτη μέλη. Μέσα από το κείμενο της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία απετέλεσε την αιτία να πληθύνουν οι αναφορές της αλληλεγγύης τόσο στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η αρχή της αλληλεγγύης απέκτησε μια εξέχουσα θέση στην Ένωση.Η οικονομική κρίση που μαστίζει τα τελευταία χρόνια την Ευρώπη, ιδίως τις χώρες του νότου, το προσφυγικό ζήτημα, οι συνεχείς τρομοκρατικές απειλές και επιθέσεις που δέχεται η Ευρώπη, επιβεβαιώνουν τη σημασία της αλληλεγγύης και καθιστούν επιτακτική την ενσωμάτωση της αξιακής αυτής έννοιας στο ενωσιακό περιβάλλον. Η στενή συνεργασία των κρατών μελών κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να αντιμετωπισθούν, με όσο το δυνατόν λιγότερες «απώλειες» αυτού του είδους τα ζητήματα. Η αρχή της αλληλεγγύης αποτελεί αρχή βασιζόμενη στην αμοιβαιότητα και στην κοινή ευθύνη και μόνο δρώντας με γνώμονα αυτή, σε συνδυασμό πάντοτε με τις έτερες αξίες της Ένωσης, θα μπορέσει η Ευρώπη να ξεπεράσει τις δοκιμασίες τις οποίες βιώνει.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Ευρωπαϊκό Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
αλληλεγγυη, κράτη μέλη, πολιτικές, πολίτες, αμοιβαιότητα, αλληλοβοήθεια, ενιαία αντιμετώπιση, ευθύνη, ισότητα, σεβασμός, κοινό συμφέρον
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
81

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΑΝΔΡΕΟΥ ΜΑΡΙΑ..pdf
858 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.