«Σχεδιασμός και αξιολόγηση τεχνολογικά υποστηριζόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος φυσικής για μη ειδικούς»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694411 271 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Σύγχρονες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ψάρρη Ιωάννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυχρόνης Κυνηγός, Καθηγητής, ΕΚΠΑ, ΦΠΨ
Ζαχαρούλα Σμυρναίου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, ΕΚΠΑ, ΦΠΨ
Κατερίνα Μακρή, Ερευνήτρια, ΕΚΠΑ, ΦΠΨ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Σχεδιασμός και αξιολόγηση τεχνολογικά υποστηριζόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος φυσικής για μη ειδικούς»
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Σχεδιασμός και αξιολόγηση τεχνολογικά υποστηριζόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος φυσικής για μη ειδικούς»
Περίληψη:
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η αποτύπωση των ωφελημάτων που προκύπτουν από τη συμμετοχή των ενηλίκων σε ειδικά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά προγράμματα που στοχεύουν στην κατανόηση της φύσης της επιστήμης. Ειδικότερα σε ένα πρώτο επίπεδο, η έρευνα αποσκοπεί στην αξιολόγηση ενός κύκλου μαθημάτων φυσικής για μη ειδικούς, αφενός ως προς τη συμβολή τους στην κατανόηση και ανάπτυξη των επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων και αφετέρου ως προς την αλλαγή της στάση τους απέναντι στην επιστήμη. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, σκοπός είναι τα ευρήματα της έρευνας να παρέχουν πληροφόρηση, ώστε να χρησιμοποιηθούν ανατροφοδοτικά στη βελτίωση του σχεδιασμού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενηλίκων που στοχεύουν στην προώθηση του επιστημονικού εγγραμματισμού. Για την πραγμάτωση του παραπάνω σκοπού συγκεντρώθηκαν οι απαντήσεις των συμμετεχόντων, αναλύθηκαν ποιοτικά και αξιολογήθηκε ο βαθμός κατανόησης των υπό διδασκαλία εννοιών, ο βαθμός εξοικείωσης του συνόλου των συμμετεχόντων με τα βήματα της επιστημονικής μεθόδου, ο βαθμός μεταβολής της στάσης και των αντιλήψεων των συμμετεχόντων ως προς την επιστήμη και του τρόπου με τον οποίο αυτή συντελείται μεταξύ των δύο φύλων και συμμετεχόντων με προτίμηση σε άλλα μαθήματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
επιστημονικός εγγραμματισμός, εκπαίδευση ενηλίκων, ψηφιακή εκπαίδευση, εκπαίδευση, επιστήμη, κοινωνία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
61
Αριθμός σελίδων:
108

ΨΑΡΡΗ-ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.