Η Επιτροπεία Ανηλίκων και ο ρόλος του Εισαγγελέα Ανηλίκων ως προσωρινού επιτρόπου στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2694457 675 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-23
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Νικολόπουλος Πελοπίδας-Αλέξιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Καθηγητής, Νομικής, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Λιάππης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομικής, ΕΚΠΑ
Αντώνιος Καραμπατζός, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η Επιτροπεία Ανηλίκων και ο ρόλος του Εισαγγελέα Ανηλίκων ως προσωρινού επιτρόπου στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η Επιτροπεία Ανηλίκων και ο ρόλος του Εισαγγελέα Ανηλίκων ως προσωρινού επιτρόπου στους ασυνόδευτους ανήλικους πρόσφυγες
Περίληψη:
Ο θεσμός της επιτροπείας ανηλίκων στην Ελλάδα κατά τον Αστικό Κώδικα. Ειδικότερο ζήτημα της μελέτης αποτελεί η κατάσταση των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων διεθνή προστασία στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην πράξη. Αναλύονται τα προσόντα τα οποία οφείλει να διαθέτει ο επίτροπος που θα ορίζεται σε ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά πρόσφυγες, η διαδικασία ορισμού του, τα καθήκοντα που θα του ανατίθενται και ο έλεγχος στον οποίο υπόκειται με σκοπό την πλήρη και ολιστική προστασία των δικαιωμάτων του ανηλίκου όπως αυτά ορίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού με βάση το βέλτιστο συμφέρον αυτού και την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παιδικής προστασίας. Περαιτέρω παρουσιάζονται τα συστήματα επιτροπείας άλλων κρατών - μελών της ΕΕ και περιγράφεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα σχετικά με το εξόχως σημαντικό ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Τέλος προτείνεται προς τον Έλληνα νομοθέτη η σύσταση το προσφορότερο σύστημα επιτροπείας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
Θεσμός Επιτροπείας Ανηλίκων, Ασυνόδευτος Ανήλικος, Παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους, αιτών διεθνή προστασία, πρόσφυγας, σύστημα επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
108

Η Επιτροπεία Ανηλίκων και ο ρόλ ος του Εισαγγελέα Ανηλίκων ως πρ οσωρινού επιτρόπου στους ασυνόδ ευτους ανήλικους πρόσφυγες.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.