Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον στην νέα ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701276 466 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σινάνη Βασιλική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Δεληκωστόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής, Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Στέφανος- Σπυρίδων Πανταζόπουλος, Καθηγητής, Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Φλώρα Τριανταφύλλου- Αλμπανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον στην νέα ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον στην νέα ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών
Περίληψη:
Η μεταρρύθμιση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας με τον ν. 4335/2015, οδήγησε στη συστηματοποίηση των ειδικών διαδικασιών και στη δημιουργία της νέας ειδικής διαδικασίας των οικογενειακών διαφορών, η οποία περιλαμβάνει τις γαμικές διαφορές, τις διαφορές από τις σχέσεις γονέων και τέκνων και τις διαφορές του παλαιού α. 681B ΚΠολΔ. Αντικείμενο των διαφορών που εμπίπτουν στην νέα διαδικασία, είναι η διάπλαση, η προάσπιση και η διάγνωση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας, οικογενειακών δικαιωμάτων. Ο προσωποπαγής χαρακτήρας των τελευταίων, σε συνδυασμό με τον ευρύ κύκλο προσώπων που επηρεάζουν, αλλά και με την ανάγκη να υπάρχει ασφάλεια και βεβαιότητα ως προς την ύπαρξη ή την ανυπαρξία ορισμένης οικογενειακής σχέσης, καθιστούν επιβεβλημένη την εξέταση των ζητημάτων της νομιμοποίησης και του εννόμου συμφέροντος στις σχετικές δίκες. Η παρούσα εργασία σκοπεί στην αναζήτηση των ενεργητικώς και παθητικώς νομιμοποιούμενων προσώπων, τα οποία έχουν την εξουσία να διεξάγουν τη δίκη για κάθε οικογενειακή διαφορά , είτε είναι φορείς του εκάστοτε οικογενειακού δικαιώματος είτε όχι.Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να κωδικοποιηθούν ορισμένα ζητήματα εννόμου συμφέροντος, κυρίως ως προς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα που αυτό φέρει στο πεδίο του Οικογενειακού Δικαίου, ως προς την νομιμοποιητική λειτουργία που ασκεί στις περιπτώσεις των αναγνωριστικών αγωγών, αλλά και στην αντιμετώπισή του, κατά την διεξαγωγή των διαδικαστικών πράξεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
ενεργητική νομιμοποίηση, παθητική νομιμοποίηση, έννομο συμφέρον, αναγνωριστική αγωγή, διαπλαστική αγωγή, καταψηφιστική αγωγή, αγωγή διαζυγίου, διαζύγιο κατ΄αντιδικία, αγωγή ακύρωσης γάμου, σύμφωνο συμβίωσης, αγωγή δικαστικής αναγνώρισης πατρότητας, αγωγή προσβολής πατρότητας, αγωγή προσβολής μητρότητας, αγωγή διατροφής, γονική μέριμνα, οικογενειακή στέγη, επικοινωνία με τέκνο, αποκτήματα.
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
46
Αριθμός σελίδων:
121

Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον στην νέα ειδική διαδικασία οικογενειακών διαφορών- ΠΕΡΓΑΜΟΣ.pdf
900 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.