Η κατανομή της επιμέλειας ανηλίκων και η ανάθεσή της σε τρίτους.

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701312 285 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο και Νέες Τεχνολογίες
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σιαμανδούρα Παναγιώτα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Νικολόπουλος Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χριστακάκου- Φωτιάδη Καλλιόπη, Καθηγήτρια, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παναγιωτόπουλος Βάνιας, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η κατανομή της επιμέλειας ανηλίκων και η ανάθεσή της σε τρίτους.
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η κατανομή της επιμέλειας ανηλίκων και η ανάθεσή της σε τρίτους.
Περίληψη:
Αυτή η μελέτη επιχειρεί να προσεγγίσει την ελληνική νομοθεσία, καθώς και τη νομολογία των Δικαστηρίων μας, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα και ιδίως κατά τα τελευταία χρόνια, σχετικά με τη γονική μέριμνα μετά το διαζύγιο και τη διάσταση και, ειδικότερα, σχετικά με τη δυνατότητα πραγματικής κατανομής της άσκησής της μεταξύ των γονέων, είτε χρονικής είτε λειτουργικής, σε μια προσπάθεια να εδραιωθεί η από κοινού άσκηση και έτσι να επιτευχθεί η ισορροπία στις σχέσεις τόσο μεταξύ των πρώην συζύγων, όσο και μεταξύ των γονέων και του τέκνου τους. Σε αυτό το πλαίσιο, γίνεται μια επισκόπηση των κανόνων γονικής μέριμνας σύμφωνα με τις γενικότερες νομοθετικές προβλέψεις της ελληνικής έννομης τάξης, αλλά και των ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων και της νομολογίας άλλων εννόμων τάξεων, η πλειοψηφία των οποίων έχει ήδη προτάξει την κοινή επιμέλεια ως κανόνα μετά το διαζύγιο. Η μελέτη αναφέρεται επίσης στην περίπτωση της κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην αφαίρεσή της, αλλά και στην περίπτωση της έκπτωσης, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μερική ή ολική ανάθεση της επιμέλειας σε τρίτους, ήτοι σε επίτροπο ή αναδόχους, επισημαίνοντας τις προτεραιότητες και τις αρχές που θέτει ο ίδιος ο νομοθέτης σε αυτήν την ύστατη λύση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό δίκαιο
Οικογενειακό δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά:
γονική μέριμνα, επιμέλεια, συνεπιμέλεια, διαζύγιο, διάσταση, ανήλικοι, άσκηση, κατανομή, χρονική, λειτουργική, αφαίρεση, ανάθεση, επίτροπος, ανάδοχος, έκπτωση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
91
Η κατανομή της επιμέλειας ανηλίκων και η ανάθεσή της σε τρίτους.pdf (607 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο