Το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου κατά της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2701376 235 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αστικό Δίκαιο
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-14
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μποβολή Πολυξένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ελισάβετ Οικονομίδου - Πούλου, Λέκτορας, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κωνσταντίνος Ν. Χριστοδούλου, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μιχαήλ Αυγουστιανάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Νομική Σχολή, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου κατά της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το δικαίωμα αντίρρησης του υποκειμένου κατά της νόμιμης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
Περίληψη:
Γενική αναφορά στην σπουδαιότητα των προσωπικών δεδομένων και του δικαίου προστασίας τους, ειδικότερα στο ν. 2472/1997 και τον ΓΚΠΔ, με παράλληλα αναφορά των νέων ρυθμίσεων, διατάξεων και δικαιωμάτων που προβλέπει ο τελευταίος. Ανάλυση περί νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, ειδικότερα ανάλυση των αρχών της επεξεργασίας, της συγκατάθεσης ως ουσιαστικής προϋπόθεσης νομιμότητας και των ειδικών λόγων επιτρεπτού της επεξεργασίας. Ανάλυση και περιεχόμενο του δικαιώματος αντίρρησης του υποκειμένου, με αναφορά στο άρθρο της οδηγίας 95/46 και στο αρ. 13 ν. 2472/97, διάκριση μεταξύ απόλυτης και σχετικής αντίρρησης, περιεχόμενο σχετικής αντίρρησης και οι συνέπειες άσκησης του δικαιώματος. Αφού γίνει κατανοητή η έννοια της νόμιμης επεξεργασίας και του δικαιώματος αντίρρησης, αναλύεται η έννοια των αιτιολογημένων-εύλογων αντιρρήσεων, υπό το πρίσμα της αρχής της μη κατάχρησης δικαιώματος, της αρχής της αναλογικότητας και την στάθμισης σε κάθε περίπτωση. Για την κατανόηση των ευλόγων αντιρρήσεων δίνεται πληθώρα νομολογιακών παραδειγμάτων (ευρωπαϊκού δικαστηρίου, ανωτέρων ελληνικών δικαστηρίων, αποφάσεις της αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Αναφέρεται το νέο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος αντίρρησης υπό το νέο κανονισμό. Ανάλυση του δικαιώματος στη λήθη- δικαιώματος στη διαγραφή, ως ειδικότερη έκφανση του δικαιώματος αντίρρησης και νομολογιακή θεμελίωση του (ευρωπαϊκό δικαστήριο και νομολογία αρχής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα). Εριζόμενα ζητήματα στο δικαίωμα της λήθης και απόψεις. Συμπεράσματα.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λέξεις-κλειδιά:
προσωπικά δεδομένα, ΓΚΠΔ, γενικός κανονισμός προστασίας προσωπικών δεδομένων, νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, δικαίωμα αντίρρησης, αντιρρήσεις, λήθη, δικαίωμα στη λήθη, εύλογες αντιρρήσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
110
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ.pdf (838 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο