Αναπαραστάσεις εγκύων γυναικών για το μωρό που κυοφορούν και τη μητρική τους λειτουργία. Μια ποιοτική μελέτη ανάμεσα σε κυήσεις που έχουν προκύψει από φυσιολογική σύλληψη και τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ομόλογη και ετερόλογη γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2707514 418 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Κλινική ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-26
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζίγκου Γεωργία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Λίσσυ Κανελλοπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια με ειδίκευση στις Ψυχοδυναμικές Θεωρίες Προσωπικότητας, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Φιλία Ίσαρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Συμβουλευτική Ψυχολογία, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Ντιάνα (Αρχοντ.) Χαρίλα, ΕΔΙΠ, Κλινική Ψυχολογία, Εργαστήριο Ψυχολογικής Συμβουλευτικής Φοιτητών, Τμήμα Ψυχολογίας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναπαραστάσεις εγκύων γυναικών για το μωρό που κυοφορούν και τη μητρική τους λειτουργία. Μια ποιοτική μελέτη ανάμεσα σε κυήσεις που έχουν προκύψει από φυσιολογική σύλληψη και τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ομόλογη και ετερόλογη γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Αναπαραστάσεις εγκύων γυναικών για το μωρό που κυοφορούν και τη μητρική τους λειτουργία. Μια ποιοτική μελέτη ανάμεσα σε κυήσεις που έχουν προκύψει από φυσιολογική σύλληψη και τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ομόλογη και ετερόλογη γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων)
Περίληψη:
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια αρχική ερευνητική προσπάθεια με σκοπό τη διερεύνηση
των αναπαραστάσεων εγκύων γυναικών, σχετικά με το μωρό που κυοφορούν και τη
μητρική λειτουργία, στις περιπτώσεις που η κύηση προήλθε με φυσιολογική σύλληψη
και στις περιπτώσεις που πρόκυψε μέσα από τις μεθόδους υποβοηθούμενης
αναπαραγωγής ( ομόλογη και ετερόλογη γονιμοποίηση με δωρεά ωαρίων).
Πραγματοποιήθηκαν 15 συνεντεύξεις και το υλικό που προέκυψε, αναλύθηκε βάσει των
αρχών της θεματικής ανάλυσης. Τα ερωτήματα που τέθηκαν στις συμμετέχουσες
αφορούσαν στην εγκυμοσύνη τους, στις αναπαραστάσεις τους σχετικά με το μωρό που
κυοφορούσαν και τη μητρική λειτουργία που επρόκειτο να αναλάβουν. Επίσης τέθηκαν
ερωτήματα που αφορούσαν στη σχέση με τη μητέρα τους και στη σχέση με το σύντροφό
τους.
Οι αναφορές όλων των συμμετεχουσών και από τις τρεις ομάδες, σε σχέση με την
εγκυμοσύνη τους, συνοδεύονταν από αναφορές σε συναισθήματα άγχους, αγωνίας αλλά
και φόβου για ενδεχόμενες επιπλοκές, ακόμα και στις περιπτώσεις που είχε αποκλειστεί
οποιοδήποτε παθολογικό εύρημα , κάτι που ίσχυε για τις γυναίκες που έμειναν έγκυες με
φυσιολογική σύλληψη. Διαπιστωμένα ανησυχητικά ευρήματα του εμβρύου και
επιπλοκές κατά τη διάρκεια της κύησης, οδήγησαν τις συμμετέχουσες στην εκδήλωση
ανάλογων συναισθηματικών αντιδράσεων, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις αυτά τα
ζητήματα φαίνεται να ανέστειλαν τις διεργασίες αναπαράστασης του μωρού, όπως
διαφαίνεται για κάποιες από τις συμμετέχουσες που έμειναν έγκυες μέσα από τις
μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.
Για τις ομάδες των γυναικών των οποίων η κύηση ήταν αποτέλεσμα των μεθόδων
ιατρικής υποβοήθησης φαίνεται ότι η μεγάλη τους επιθυμία για την απόκτηση ενός
παιδιού, συνέβαλε στο να υπερκεραστούν οι όποιοι ενδοιασμοί και προβληματισμοί που
εκφράστηκαν από την πλευρά τους σχετικά με αυτές τις μεθόδους. Επιπλέον για τις
γυναίκες που προέβησαν στη λήψη ωαρίου από γυναίκα- δότρια το γεγονός της
κυοφορίας του εμβρύου από τις ίδιες, συνέβαλε καταλυτικά στην απόφασή τους να
αποδεχτούν τη δωρεά.
Για τις γυναίκες των οποίων η κύηση ήταν αποτέλεσμα φυσιολογικής σύλληψης και για
τις γυναίκες που κατέφυγαν στις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
διατηρώντας όμως το δικό τους γενετικό υλικό, η φαντασιωσική εικόνα του μωρού τους
ως προς τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά απαρτίζεται από ψηφίδες τόσο δικών τους
χαρακτηριστικών, όσο και χαρακτηριστικών του συντρόφου τους, αλλά και αγαπημένων
συγγενικών προσώπων. Κατά κύριο λόγο πρόκειται για χαρακτηριστικά που είναι
σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τις επιθυμίες τους. Ανάλογη είναι η κίνηση αυτών των
γυναικών, όταν καλούνται να αναπαραστήσουν το μωρό τους ως προς τα
ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του.
Για τις γυναίκες των οποίων η κύηση ήταν αποτέλεσμα αποκλειστικά της μεθόδου της
δωρεάς ωαρίων, οι αναπαραστάσεις τους ως προς τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του
μωρού δομούνται εξ’ ολοκλήρου βάσει των οικείων χαρακτηριστικών του συντρόφου
τους ή της ευρύτερης οικογένειάς του, αποκλείοντας με αυτό τον τρόπο την
παρείσφρηση άγνωστων και μη επιθυμητών χαρακτηριστικών από μια άγνωστη γυναίκα-
δότρια. Αναφορικά με τα ιδιοσυγκρασιακά του χαρακτηριστικά και χαρακτηριστικά της
προσωπικότητας, όλες οι γυναίκες δίνουν βαρύνουσα σημασία στον τρόπο ανατροφής
και διαπαιδαγώγησης του μωρού από τις ίδιες, θεωρώντας ότι αυτό θα συμβάλει
καταλυτικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του, ανεξαρτήτως των όποιων
αρνητικών κληροδοτούμενων καταβολών από τη δότρια.
Οι αναπαραστάσεις των γυναικών που κατέφυγαν στη δωρεά ωαρίων ως προς τη
μητρική τους λειτουργία, αναδεικνύουν περισσότερο το στοιχείο της επάρκειας τους ως
προς το μητρικό ρόλο που θα κληθούν σύντομα να αναλάβουν και την ικανότητα
διαμόρφωσης μιας θετικότερης σχέσης με το μωρό που κυοφορούν, σε σχέση με τις
γυναίκες των άλλων δυο ομάδων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Λέξεις κλειδιά: αναπαραστάσεις, εγκυμοσύνη, μέθοδοι ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, δωρεά ωαρίων, μητρική λειτουργία.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
94
Αριθμός σελίδων:
154

Διπλωματική Εργασία.pdf
776 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.