Ανάπτυξη mobile εφαρμογή του ενιαίου μητρώου αιμοδοτών (ΕΜΑ) για τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών (ΣΕΑ)

Διπλωματική Εργασία uoadl:2710237 401 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μέρμηγκας Κωνσταντίνος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διομήδους Μαριάννα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Μαντάς Ιωάννης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Ζήμερας Στέλιος ,Επικ. Καθηγητής, Μαθηματικό, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη mobile εφαρμογή του ενιαίου μητρώου αιμοδοτών (ΕΜΑ) για τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών (ΣΕΑ)
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη mobile εφαρμογή του ενιαίου μητρώου αιμοδοτών (ΕΜΑ) για τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών (ΣΕΑ)
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία εστιάζει στην Κινητή Υγεία που αποτελεί εξειδικευμένο υποσύνολο της Ηλεκτρονικής Υγείας. Η χρησιμοποίηση ηλεκτρονικών, υπολογιστικών και επικοινωνιακών συστημάτων στον τομέα της υγείας πλέον είναι απαραίτητη, στο εξωτερικό αναγνωρίζεται η προσφορά της Ηλεκτρονικής Υγείας ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα, την αξιοπιστία και την ευελιξία του φορέα ή της επιχείρησης που την ενσωματώνει. Οι εφαρμογές που σχετίζονται με την υγεία και την ιατρική αποτελούν τις δημοφιλέστερες κατηγορίες εφαρμογών που καθημερινά χρησιμοποιούν χρήστες κινητών τηλεφώνων. Καθώς ο αριθμός των εφαρμογών που κατασκευάζονται αυξάνεται, η Ευρωπαϊκή Ένωση νομοθετεί ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της ηλεκτρονικής υγείας και να μπορέσουν οι πολίτες να δεχτούν τα οφέλη αυτής από την εφαρμογή της.
Η εργασία αποτελείται από τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος με ανάλυση εννοιών που άπτονται του θέματος και από την παρουσίαση τεχνικών λεπτομερειών κατασκευής εφαρμογής του ενιαίου μητρώου αιμοδοτών σχετικά με τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών. Για την ολοκληρωμένη και ενδελεχή παρουσίαση του θέματος πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα νοσοκομείων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, την οργάνωση και του λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας στο πέρασμα των ετών αλλά τη σφαιρική προσέγγιση του θέματος της αιμοδοσίας.

Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αναλύεται και παρουσιάζεται κάθε τμήμα της εφαρμογής, οι λειτουργίες της, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αλλά και οι μελλοντικές αναβαθμίσεις.
Μεγάλη βαρύτητα δόθηκε στην υλοποίηση εφαρμογής που θα προσφέρει τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν σε ένα οργανωμένο σύστημα τα στοιχεία των συλλόγων αιμοδοσίας και που θα συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας αιμοδοσίας γενικότερα με την υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών. Επικεντρώνεται στην εξασφάλιση εξουσιοδοτημένης πρόσβασης του Χρήστη και στη διασφάλιση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Κινητή υγεία, Android, Εφαρμογή κινητών συσκευών, Αιμοδοσία, Ασφάλεια δεδομένων, Σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών, Μητρώο αιμοδοτών
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
138

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ_ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ_ΚΩΝΝΟΣ.pdf
6 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ_ΕΡΓΑΣΙΑ_ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ_ΚΩΝΝΟΣ.zip
38 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.