Μελέτη συσχέτισης χαρακτηριστικών προσωπικότητας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2716860 221 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Διασυνδετική Ψυχιατρική και Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-03-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αναγνωστάκος Γρηγόριος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρ. Γουρνέλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής , Ιατρική, ΕΚΠΑ
Χρ. Χριστοδούλου,Αναπληρωτής Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Αν. Κουζούπης,Επίκουρος Καθηγητής,Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη συσχέτισης χαρακτηριστικών προσωπικότητας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη συσχέτισης χαρακτηριστικών προσωπικότητας σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα
Περίληψη:
Ο καρκίνος του πνεύμονα αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα εμφάνισης κακοήθεια και αποτελεί το είδος του καρκίνου με τους περισσότερους θανάτους παγκοσμίως. Το κάπνισμα αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου, για την ανάπτυξη της νόσου. Όπως κάθε είδος καρκίνου, η εκδήλωση του έχει πολλές συνέπειες στην ψυχική υγεία των ασθενών, οι οποίες διαχρονικά έχουν μελετηθεί ενδελεχώς. Η εργασία μας, κινήθηκε ανάμεσα στις επιστήμες της ιατρικής και της ψυχολογίας, μελετώντας όχι τις ψυχολογικές αντιδράσεις, αλλά την προσωπικότητα των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα. Συγκεκριμένα, μετρήθηκε το άγχος, η αλεξιθυμία και η εχθρότητα ως χαρακτηριστικά της προσωπικότητας των καρκινοπαθών. Σκοπός μας ήταν να μετρήσουμε τα παραπάνω χαρακτηριστικά, να τα συγκρίνουμε με τις αντίστοιχες τιμές του γενικού πληθυσμού και να εξετάσουμε μια πιθανή συσχέτισή τους. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 62 ασθενείς με κακοήθεια στον πνεύμονα, υπό χημειοθεραπεία, με απουσία ιστορικού ψυχιατρικών διαταραχών. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις υποθέσεις μας. Οι καρκινοπαθείς εμφάνισαν υψηλότερες τιμές στα μόνιμα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας τους, συγκριτικά με τις τιμές που εντοπίζονται στον υγιή πληθυσμό. Τα χαρακτηριστικά αυτά, εμφανίζουν θετική συσχέτιση. Τα συμπεράσματα, που προέκυψαν από την παρούσα έρευνα, δίνουν υλικό και ιδέες για την περαιτέρω ερευνητική μελέτη και συσχέτιση του καρκίνου του πνεύμονα και της προσωπικότητας των ατόμων με τη συγκεκριμένη νόσο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Καρκίνος,Προσωπικότητα,Πνεύμονας,Ψυχολογία
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
149
Αριθμός σελίδων:
57

Διπλωματική-Αναγνωστάκος.PDF
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.