«Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία»

Διπλωματική Εργασία uoadl:2726031 199 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κουτράκου Ευαγγελία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Θ. Καλκάνης,Ομότιμος Καθηγητής, ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Ματθαίος Α. Πατρινόπουλος
Ιωάννης Ε. Βρεττός,Καθηγητής ,ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
«Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία»
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Γαλλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
«Αξιοποίηση ψηφιακών μέσων για τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε μαθητές με δυσλεξία»
Περίληψη:
Η ψυχοκοινωνική προσέγγιση της τάξης και τα προβλήματα που δημιουργεί το ετερογενές μαθητικό δυναμικό έχουν απασχολήσει κατά καιρούς τη σκέψη των παιδαγωγών. Πώς παρατηρούμε και αναλύουμε αυτό που συμβαίνει στην τάξη; Ποιες είναι οι μέθοδοι παρέμβασης και οι στάσεις του εκπαιδευτικού για να βοηθήσει πραγματικά τους μαθητές του ν’ αναπτύξουν τις ικανότητές τους πόσο μάλλον όταν στην τάξη καλείται να συμπεριλάβει μαθητές με δυσλεξία;
Όλες οι παραπάνω ερωτήσεις καθώς και άλλες που προκύπτουν , αμβλύνουν το παιδαγωγικό ερώτημα. Για τον εκπαιδευτικό – παιδαγωγό – εμψυχωτή της τάξης η κατανόηση και η εμβάθυνση στη θεωρία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας τον καθιστά παρόντα και πιο ενημερωμένο για τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τα μαθησιακά αποτελέσματα των εκπαιδευομένων του. Σημείο αναφοράς της τάξης αποτελεί «η ψυχολογία της ομάδας» και η συμβολή της στην εξέλιξη της μαθησιακής διαδικασίας.
Η παρούσα εργασία απευθύνεται σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία τους με τη βοήθεια της τεχνολογίας , προτείνοντας τρόπους οργάνωσης και διαχείρισης της τάξης, ενθαρρύνοντας παράλληλα τους μαθητές με δυσλεξία να πιστέψουν πραγματικά ότι η μαθησιακή τους δυσκολία δεν αποτελεί εμπόδιο για την κατάκτηση μίας ξένης γλώσσας. Είναι μία πρόταση σχηματισμού , που τη συνθέτουν, η θεωρητική ανάλυση της διαφοροποίησης με παραδείγματα στο πρώτο μέρος και διαδραστικές προτεινόμενες δραστηριότητες στο δεύτερο.
Ο όρος διαφοροποίηση δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία της μητρικής αλλά και της ξένης γλώσσας και προϋποθέτει καλή τεχνική της καθοδήγησης της ομάδας η οποία πρέπει να εφαρμόζεται τόσο σε οργανωσιακό όσο και ρυθμιστικό επίπεδο. Πρόκειται για μία τεχνική του «Savoir-faire» (γνωρίζω να κάνω) της Γαλλικής γλώσσας θεμελιωμένη στη θεωρία της ψυχαγωγίας. Οι εκπαιδευτικοί στις μέρες μας αδυνατούν να διδάξουν αποτελεσματικά αν δεν γνωρίζουν τη σημασία της αλληλεπίδρασης. Μπροστά στις δυσκολίες που συναντούν για τη διατήρηση της προσοχής των μαθητών ταλαντεύονται ανάμεσα σε δύο στάδια: α) το πνευματικό που σχετίζεται με την πειθαρχία και β) εκείνο που στηρίζεται στη μαγική οπτική ότι όλα εξαρτώνται από τον εκπαιδευτικό.
Το μυστικό βρίσκεται στην παραγωγή ποιότητας της γνώσης. Πώς όμως το «κάνω περισσότερα» (faire plus) γίνεται «κάνω καλύτερα» (faire mieux) ; …
Κύρια θεματική κατηγορία:
Τεχνολογία – Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά:
διαφοροποιημένη διδασκαλία, μαθησιακή διαδικασία, διδακτική των γλωσσών, ξενόγλωσση εκπαίδευση,διδασκαλία της Γαλλικής γλώσσας, διδακτικός σχεδιασμός, διδακτικό σενάριο, ειδική αγωγή, μαθησιακές δυσκολίες, δυσλεξία, διάδραση, αλληλεπίδραση
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
57
Αριθμός σελίδων:
156

διπλωματική final.pdf
3 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.

 


fruits et légumes en action - Storyline output.rar
29 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.