Η σχέση της ελπίδας με την ενήλικη προσκόλληση, τη σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή και τη θεραπευτική συμμαχία σε άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας

Διπλωματική Εργασία uoadl:2739222 259 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-04-17
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φιλιπποπούλου Χριστίνα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Επόπτης Καθηγητής:
Αναστάσιος Σταλίκας, Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας. Τμήμα Ψυχολογίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Μέλος Τριμελούς Επιτροπής:
Γιοβαζολιάς Θεόδωρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Μέλος Τριμελούς Επιτροπής:
Μαλικιώση-Λοΐζου Μαρία, Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας. ΤΕΑΠΗ, Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η σχέση της ελπίδας με την ενήλικη προσκόλληση, τη σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή και τη θεραπευτική συμμαχία σε άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η σχέση της ελπίδας με την ενήλικη προσκόλληση, τη σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή και τη θεραπευτική συμμαχία σε άτομα που λαμβάνουν υπηρεσίες ψυχοθεραπείας
Περίληψη:
Η συμβουλευτική παρέχει ένα χώρο ζωτικής σημασίας για την υποστήριξη της ζωής, της ανάπτυξης και της επούλωσης τραυματικών εμπειριών. Ο ρόλος της ελπίδας στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία έχει τύχει προσοχής και η υποστήριξη της σημασίας της είναι αδιαμφισβήτητη. Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελεί η διερεύνηση της ελπίδας του θεραπευόμενου στην ψυχοθεραπεία σε συνδυασμό με την ενήλικη προσκόλληση. Οι δύο αυτές βασικές μεταβλητές συνεξετάζονται με επιμέρους παραμέτρους της θεραπευτικής σχέσης, ήτοι τη σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή και τη θεραπευτική συμμαχία. Το δείγμα αποτελείτο από 41 (10 άνδρες και 31 γυναίκες) λήπτες υπηρεσιών ψυχοθεραπείας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ελπίδα συσχετίζεται θετικά με τη διάσταση της αποφυγής της ενήλικης προσκόλλησης και αρνητικά με τη διάσταση του άγχους. Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της ελπίδας και της σχέσης προσκόλλησης με τον θεραπευτή, καθώς και της θεραπευτικής συμμαχίας δεν εντοπίστηκαν στατιστικώς σημαντικές συσχετίσεις. Επίσης, η διάσταση του άγχους βρέθηκε να συσχετίζεται θετικά με τις υποκλίμακες της ασφαλούς και έμμονης-συγχωνευτικής σχέσης με τον θεραπευτή, ενώ καμία στατιστικώς σημαντική συσχέτιση δεν βρέθηκε ανάμεσα στις δύο υποκλίμακες της ενήλικης προσκόλλησης και τη θεραπευτική συμμαχία. Τέλος, η εξέταση της σχέσης ανάμεσα στη θεραπευτική συμμαχία και τη σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή έδειξε ότι η θεραπευτική συμμαχία συσχετίζεται θετικά με την ασφαλή σχέση προσκόλλησης με τον θεραπευτή και αρνητικά με την υποκλίμακα της αποφευκτικής-φοβικής σχέσης. Τα παραπάνω ευρήματα προβάλλουν την ανάγκη πολυμερούς τρόπου κατανόησης και ερμηνείας της ελπίδας και της προσκόλλησης, ενώ παράλληλα παρέχουν εμπειρική τεκμηρίωση για το ρόλο τους στη θεραπευτική σχέση. Συζητώνται οι μεθοδολογικοί περιορισμοί και γίνονται προτάσεις για μελλοντικές έρευνες, καθώς και για την εφαρμογή των ευρημάτων στον τομέα της Συμβουλευτικής Ψυχολογίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
Ελπίδα, Ενήλικη Προσκόλληση, Σχέση Προσκόλλησης με τον Θεραπευτή, Θεραπευτική Συμμαχία
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
142
Αριθμός σελίδων:
78

Διπλωματική εργασία-Φιλιπποπούλου Χριστίνα.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.