Ασφαλιστικά Μέτρα κατά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Τραπεζικών Λογαριασμών κατά τον Κανονισμό 655/2014

Διπλωματική Εργασία uoadl:2751492 283 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτική Δικονομία
Βιβλιοθήκη Νομικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζιαβέλη Μαρία-Ζωή
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ορφανίδης Γεώργιος
Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας
Β' Τομέας Ιδιωτικού Δικαίου Νομικής Σχολής
Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ασφαλιστικά Μέτρα κατά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Τραπεζικών Λογαριασμών κατά τον Κανονισμό 655/2014
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ασφαλιστικά Μέτρα κατά τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και η Ευρωπαϊκή Διαταγή Δέσμευσης Τραπεζικών Λογαριασμών κατά τον Κανονισμό 655/2014
Περίληψη:
Το θέμα της παρούσας διπλωματικής εργασίας άπτεται ζητημάτων του διεθνούς δικονομικού δικαίου.
Στόχος είναι η παρουσίαση του ισχύοντος νομικού πλαισίου για τα ασφαλιστικά μέτρα βάσει των ευρωπαϊκών Κανονισμών και ειδικότερα ενός νέου θεσμού, της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών που έρχεται να ενταχθεί στο νομικό πλαίσιο αυτό.

Αρχικά στο Μέρος 1ο αναπτύσσονται οι προϋποθέσεις της διεθνούς δικαιοδοσίας και της λήψης των ασφαλιστικών μέτρων, τόσο πριν όσο και μετά την κήρυξη της εκτελεστότητας. Αναλύονται επιπλέον πρόσθετα ζητήματα σχετικά με την αναγνώριση και την εκτελεστότητα των αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων. Σκοπός είναι η έρευνα της διεθνούς δικαιοδοσίας για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων καθώς και της αναγνωρίσεως και εκτελέσεως αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων σε διαφορές με στοιχεία αλλοδαπότητας.

Στο Μέρος 2ο αναφέρονται τα προβλήματα που ανακύπτουν επί υποθέσεων που αφορούν σχέσεις μεταξύ δανειστών και οφειλετών καθώς και τα δυσχερώς ρυθμιζόμενα ζητήματα μέσω των ευρωπαϊκών Κανονισμών. Εκτίθεται η πορεία που ακολουθήθηκε για την εύρεση λύσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και ταυτόχρονα αναδεικνύεται η ακριβής φύση των προαναφερθέντων προβλημάτων. Παρατίθενται επίσης αναλυτικά οι προτάσεις της ελληνικής πλευράς πριν τη δημιουργία του Κανονισμού 655/2014.

Στο Μέρος 3ο παρουσιάζεται ο Κανονισμός 655/2014 για την έκδοση ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών ως ένα συντηρητικό ασφαλιστικό μέτρο που έρχεται να επιλύσει τα ανωτέρω προβλήματα. Η εργασία πραγματεύεται στο μέρος αυτό το πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, τη διεθνή δικαιοδοσία και τη διαδικασία λήψης της διαταγής, ενώ ταυτόχρονα συγκρίνονται οι λύσεις που υιοθετήθηκαν εν τέλει με τις αρχικές προτάσεις της ελληνικής Επιτροπής που παρουσιάστηκαν στο Μέρος 2ο. Γίνεται αναφορά σε ειδικότερα θέματα όπως τυχόν ζήτημα προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθώς και ειδικές λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης και εκτέλεσης της διαταγής.

Τέλος, στο Μέρος 4ο γίνεται μια σύγκριση με τις δυνατότητες που παρέχονται από τους υπόλοιπους ισχύοντες Κανονισμούς που αναφέρθηκαν στο Μέρος 1ο. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να καταστούν σαφείς οι ιδιαιτερότητες του νέου αυτού «όπλου» για τους δανειστές καθώς και στο να γίνει μια αποτίμηση του πιο πρόσφορου μέσου για την εξασφάλιση των απαιτήσεων των δανειστών σε κάθε περίπτωση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Δίκαιο – Νομοθεσία
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Αστικό Δικονομικό Δίκαιο (Πολιτική Δικονομία)
Λέξεις-κλειδιά:
πολιτική δικονομία, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, ασφαλιστικά μέτρα, ευρωπαϊκοί κανονισμοί, 655/2014, 1215/2012, 44/2001
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
34
Αριθμός σελίδων:
77

mar.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.