Το γήινο και το υπερβατικό στοιχείο στην ποίηση του Άγγελου Σικελιανού και του Γιάννη Ρίτσου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2759213 140 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πολιτισμικές και Κινηματογραφικές Σπουδές
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-22
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Σταματέλλου Ελένη
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
'Ελλη Φιλοκύπρου. Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Το γήινο και το υπερβατικό στοιχείο στην ποίηση του Άγγελου Σικελιανού και του Γιάννη Ρίτσου
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Το γήινο και το υπερβατικό στοιχείο στην ποίηση του Άγγελου Σικελιανού και του Γιάννη Ρίτσου
Περίληψη:
Στην παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρείται η ανίχνευση του γήινου και υπερβατικού στοιχείου στο ποιητικό έργο του Άγγελου Σικελιανού και του Γιάννη Ρίτσου. Μελετάται επίσης η συνομιλία των ποιητών ως προς το συγκεκριμένο θέμα. Η προσπάθεια εκκινεί με την επισκόπηση της λογοτεχνικής θεωρίας αναφορικά με το ζήτημα της ορφικής ιδέας της ποίησης, η οποία διαπερνά το έργο και των δύο ποιητών. Στη συνέχεια ακολουθεί η συγκριτική μελέτη ποιητικών συνθέσεων οι οποίες εμπεριέχουν τη διαπλοκή του γήινου και του υπερβατικού στοιχείου. Η μελέτη δομείται βάσει τριών αξόνων. Ο πρώτος σχετίζεται με τη διττή - γήινη και υπερβατική- εκδοχή της φύσης, ο δεύτερος με τη θέαση του ρόλου των δύο ποιητών μέσα στην κοινωνία, και ο τρίτος αφορά τη χρήση του χριστιανικού μοτίβου. Η συγκριτική εξέταση επιτρέπει τον εντοπισμό των σημείων σύγκλισης και απόκλισης των έργων των ποιητών, καθώς επίσης και την παρακολούθηση της εξέλιξης της ποιητικής τους αντίληψης αναφορικά με την κοινωνικοϊστορική πραγματικότητα καθώς και με τον ρόλο τον οποίο καλείται να διαδραματίσει ο ποιητής μέσα σε αυτήν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Γλώσσα – Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά:
Σικελιανός, Ρίτσος, γήινο, υπερβατικό, Ορφισμός, φύση, λαός, ελληνικότητα, παράδοση, Χριστιανισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
41
Αριθμός σελίδων:
68

stamatellou-thesis.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.