Εφαρμογή της μεθόδου επικλινέστατης καθόδου σε παραβολικά προβλήματα ανώτερης τάξης

Διπλωματική Εργασία uoadl:2764320 265 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένα Μαθηματικά
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-05-30
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπαδόπουλος Στέφανος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεράσιμος Μπαρμπάτης Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Καποδιστριακό
Ιωάννης Στρατής Καθηγητής Τμήμα Μαθηματικών Καποδιστριακό
Απόστολος Γιαννόπουλος Καθηγητής Μαθηματικών Καποδιστριακό
Πρωτότυπος Τίτλος:
Εφαρμογή της μεθόδου επικλινέστατης καθόδου σε παραβολικά προβλήματα ανώτερης τάξης
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Εφαρμογή της μεθόδου επικλινέστατης καθόδου σε παραβολικά προβλήματα ανώτερης τάξης
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελείται από τα εξής κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται ορισμοί, οι οποίοι συναντώνται στην Ασυμπτωτική Ανάλυση. Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνονται το Λήμμα του Watson και η μέθοδος του Laplace. Στο τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται η μέθοδος της επικλινέστατης καθόδου. Στο τέταρτο κεφάλαιο με τη βοήθεια του μετασχηματισμού Fourier λύνουμε τα παραβολικά προβλήματα ανώτερης τάξης και τέλος στο πέμπτο κεφάλαιο εφαρμόζουμε τη μέθοδο της επικλινέστατης καθόδου για την προσέγγιση της λύσης των παραβολικών προβλημάτων ανώτερης τάξης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Ασυμπτωτική Ανάλυση, Λήμμα του Watson, Μέθοδος του Laplace, Μέθοδος επικλινέστατης καθόδου, Παραβολικά προβλήματα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
6
Αριθμός σελίδων:
69
Διπλωματική τελική.pdf (295 KB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο