Τύπος, κρίση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα

Διπλωματική Εργασία uoadl:2766604 194 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Δημοσιογραφία και Νέα Μέσα
Βιβλιοθήκη Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης - Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης - Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-04
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λαρδή Αθηνά
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Στυλιανός Παπαθανασόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τύπος, κρίση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τύπος, κρίση και νέα επιχειρηματικά μοντέλα
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τα νέα επιχειρηματικά
μοντέλα που αναδύονται στο διεθνές και ελληνικό επικοινωνιακό τοπίο. Τα έντυπα
μέσα ενημέρωσης, τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε εθνικό επίπεδο, αντιμετωπίζουν
εδώ και δεκαετίες σοβαρές προκλήσεις, που απειλούν την επιβίωσή τους. Η έρευνά μας
επικεντρώνεται σε εκείνους τους παράγοντες, οι οποίοι συνέβαλαν στην
καταβαράθρωση του επιχειρηματικού μοντέλου των εφημερίδων, πάντα υπό το πρίσμα
των κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων. Συγχρόνως, διερευνάται ο
τρόπος με τον οποίο ανταποκρίνονται τα παραδοσιακά έντυπα μέσα σε όλες αυτές τις
αλλαγές. Παράλληλα, καταγράφεται ο ρόλος που έχουν διαδραματίσει τα ψηφιακά
Μέσα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, στην εξέλιξη της δημοσιογραφίας,
μελετώντας πώς μπορούν να προσαρμοστούν και να επιβιώσουν στο νέο ψηφιακό
περιβάλλον.
Η εργασία μας εξετάζει την περίπτωση τριών ψηφιακών ελληνικών ιστοσελίδων,
προκειμένου να γίνει κατανοητός ο λόγος για τον οποίον τα νέα αναδυόμενα μέσα ενώ
τείνουν να αντικαταστήσουν πλήρως τα έντυπα, δεν έχουν κατορθώσει να προτείνουν
ένα επιχειρηματικό μοντέλο που να τους επιτρέπει την οικονομική τους επιβίωση
Κύρια θεματική κατηγορία:
Κοινωνικές, Πολιτικές και Οικονομικές επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Τύπος, δημοσιογραφία,επιχειρηματικά μοντέλα, κρίση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
60
Αριθμός σελίδων:
98