Η εμπειρία των αδερφών παιδιών με διάγνωση καρκίνου κατά την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία: Οπτικές νοσηλευτών -νοσηλευτριών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2768758 173 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Συμβουλευτική Ψυχολογία
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Λαμπρογιάννη Βάϊα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Καλλινικάκη Θεανώ, Καθηγήτρια ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΔΠΘ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η εμπειρία των αδερφών παιδιών με διάγνωση καρκίνου κατά την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία: Οπτικές νοσηλευτών -νοσηλευτριών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η εμπειρία των αδερφών παιδιών με διάγνωση καρκίνου κατά την ενδονοσοκομειακή νοσηλεία: Οπτικές νοσηλευτών -νοσηλευτριών
Περίληψη:
Ευρήματα ερευνών σχετικά με τις ανάγκες των αδελφών παιδιών με καρκίνο έχουν αναδείξει την επιτακτική ανάγκη να ενημερώνονται όταν γίνεται η διάγνωση και να υποστηρίζονται προκειμένου να συμμετέχουν στη διαδικασία της θεραπεία τους. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει την εμπειρία των αδερφών κατά τα διάφορα στάδια της ασθένειας που απαιτούν ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Συγκεκριμένα διερευνάται η παρουσία και η συμβολή των αδερφών κατά τη νοσηλεία του παιδιού μέσα από την οπτική των νοσηλευτών-νοσηλευτριών που έχουν την ευκαιρία να τα συναντούν και να τα συναναστρέφονται κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης νοσηλείας τους. Για το σκοπό αυτό διεξήχθη ποιοτική μελέτη με συνδυασμό ημι-δομημένων συνεντεύξεων και ομάδας εστίασης με μετέχοντες οκτώ επαγγελματίες υγείας και της ψυχολόγου ογκολογικής παιδιατρικής κλινικής στην Αττική. Η ανάλυση του υλικού έγινε με τη μέθοδο της Θεματικής Ανάλυσης.
Τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, όπως η ελλιπής ενημέρωση που λαμβάνουν τα αδέλφια, η συμβολή τους στο αρχικό στάδιο, στην εξέλιξη της νόσου, και στην καταληκτική της φάση και ο κρίσιμος ρόλος του αδελφού/της αδελφής δότη- μοσχεύματος συζητούνται σε σχέση με ευρήματα άλλων ερευνών, και τις συνάφειες τους με τη συμβουλευτική ψυχολογία και τη συμβουλευτική στον τομέα της υγείας, με τα πάσχοντα από καρκίνο παιδιά και τα μέλη της οικογένειας τους.
Λέξεις-κλειδιά:
αδέρφια, παιδικός καρκίνος, οπτικές νοσηλευτών/τριών, εμπειρία των αδερφών.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
94

Bαια ΛαμπρογιαννηΜΔΕ.docx
205 KB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.