Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού και Θυματοποίηση: Απόψεις εφήβων με ΔΦΑ και ΥΛΑ για τη θυματοποίηση και τις στρατηγικές αντιμετώπισής της

Διπλωματική Εργασία uoadl:2770674 154 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ειδική Αγωγή
Βιβλιοθήκη της Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-15
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χονδρουδάκη Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Πολυχρονοπούλου Σταυρούλα,Ομότιμη Καθηγήτρια , ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Γαλανάκη Ευαγγελία , Καθηγήτρια ΠΤΔΕ,ΕΚΠΑ
Συριοπούλου Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια ,ΠΑΜΑΚ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού και Θυματοποίηση: Απόψεις εφήβων με ΔΦΑ και ΥΛΑ για τη θυματοποίηση και τις στρατηγικές αντιμετώπισής της
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού και Θυματοποίηση: Απόψεις εφήβων με ΔΦΑ και ΥΛΑ για τη θυματοποίηση και τις στρατηγικές αντιμετώπισής της
Περίληψη:
Το ερευνητικό ενδιαφέρον μου στρέφεται στη θυματοποίηση των εφήβων με Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού και Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό. Η παρούσα έρευνα επεδίωξε να εξετάσει: την ύπαρξη, το μέγεθος και τις μορφές θυματοποίησης που λαμβάνουν τα άτομα με ΔΦΑ και ΥΛΑ. Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν από 33 εφήβους με ΔΦΑ και 27 με ΥΛΑ (50 αγόρια και 10 κορίτσια) ηλικίας 12-18 ετών. Οι έφηβοι με ΥΛΑ λάμβαναν πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη είτε μέσα στην τυπική τάξη, είτε σε ξεχωριστή (Τμήμα Ένταξης), ενώ οι μαθητές με ΔΦΑ φοιτούσαν σε Ειδικά Εκπαιδευτικά Σχολεία. Κάθε μαθητής συμπλήρωσε δύο ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς(Θυματοποίηση από τους Συνομηλίκους και Στρατηγικές Αντιμετώπισης της Θυματοποίησης από τους Συνομηλίκους) προκειμένου να διερευνηθούν οι στόχοι της έρευνας.Τα πορίσματα της έρευνας υποδεικνύουν ότι οι έφηβοι με ΔΦΑ και ΥΛΑ θυματοποιούνται με μεγαλύτερα ποσοστά να εντοπίζονται στους εφήβους με ΥΛΑ. Στατιστικά σημαντική διαφορά φάνηκε στις μορφές θυματοποίησης. Οι έφηβοι με ΥΛΑ ανέφεραν 100% γενική μορφή θυματοποίησης, 25,9% σωματική και έμμεση λεκτική, 70,4% άμεση λεκτική και 11% αρπαγή/καταστροφή αντικειμένων. Αντίθετα, οι έφηβοι με ΔΦΑ ανέφεραν μόνο εμπειρίες γενικής (30,3%) και άμεσης λεκτικής μορφής θυματοποίησης (21,2%). Επίσης, όσον αφορά τις στρατηγικές αντιμετώπισης της θυματοποίησης, βρέθηκε θετική συσχέτιση μεταξύ της «παθητικής συμπεριφοράς» και της «επίλυσης ή προσπάθειας επίλυσης του προβλήματος», αρνητικές συσχετίσεις μεταξύ της «παθητικής συμπεριφοράς» και της «αποστασιοποίησης/αδιαφορίας/αγνόησης», της «ανταπόδοσης» και της «αποστασιοποίησης/αδιαφορίας/αγνόησης», και τέλος της «ανταπόδοσης» και της «κοινωνικής υποστήριξης». Επιπλέον, αναφορικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης, τα κορίτσια παρουσιάζουν περισσότερο παθητική συμπεριφορά και αναζητούν περισσότερο τρόπους επίλυσης του προβλήματος από ότι τα αγόρια. Μελλοντική έρευνα θα ήταν σκόπιμο να πραγματοποιηθεί που να εξετάσει ποιοι είναι οι παράγοντες που διαφοροποιούν το ποσοστό επιπολασμού θυματοποίησης των εφήβων με ΥΛΑ σε σύγκριση με εκείνων με ΔΦΑ, όσον αφορά τον τύπο του σχολείου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Θυματοποίηση, Έφηβοι, Διαταραχή Φάσματος Αυτισμού, Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
131
Αριθμός σελίδων:
103

Χονδρουδάκη ΔΑΦ + Θυματοποίηση (2).pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο.