Τροποποίηση παραγόντων σε άτομα που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775191 126 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Εργαστηριακή και Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γιαννακέλου Μαρία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κουτής Χαρίλαος, Ομ. Καθηγητής, Υγιεινή Επιδημιολογία & Δημόσια Υγεία, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Μπαμπάτσικου Φωτούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Φασόη Γεωργία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Τροποποίηση παραγόντων σε άτομα που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Τροποποίηση παραγόντων σε άτομα που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Το οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου στις Δυτικές κοινωνίες. Σύμφωνα με την βιβλιογραφική ανασκόπηση, οι παράγοντες κινδύνου που προκαλούν έμφραγμα ταξινομούνται σε τροποποιήσιμους (κάπνισμα, σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστεριναιμία, αρτηριακή υπέρταση, ψυχολογικούς παράγοντες, απουσία φυσικής δραστηριότητας, παχυσαρκία) και μη τροποποιήσιμους ( φύλο, ηλικία, οικογενειακό ιστορικό).
Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση των παραγόντων κινδύνου σε άτομα που έχουν υποστεί έμφραγμα του μυοκαρδίου.
Υλικό και Μεθοδολογία: Το δείγμα μας περιελάμβανε 156 ασθενείς ηλικίας από 45 – 75 ετών με οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, ανεξαρτήτως φύλου, που νοσηλεύτηκαν στην καρδιολογική κλινική του Π.Γ.Ν Αττικόν. Η συλλογή των στοιχείων έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου ειδικά διαμορφωμένου για τις ανάγκες της έρευνας στο οποίο αναγράφονταν τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά, συνήθειες τρόπου ζωής όπως κάπνισμα, διατροφή, άσκηση, ψυχολογική κατάσταση. Για την στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS 21.
Αποτελέσματα: Στα πλαίσια της έρευνας δημιουργήσαμε τη μεταβλητή Σύνολο Παραγόντων Κινδύνου η οποία προέκυψε από το άθροισμα των παραγόντων: δείκτης μάζας σώματος, οικογενειακό ιστορικό για Οξύ Στεφανιαίο Σύνδρομο, υπέρταση, αυξημένες τιμές χοληστερόλης, παθολογικές τιμές τριγλυκεριδίων, διαβήτης , κάπνισμα την παρούσα στιγμή και στο παρελθόν και τη συχνότητα οποιασδήποτε φυσικής δραστηριότητας. Βρέθηκε λοιπόν ότι η μεταβλητή σύνολο παραγόντων κινδύνου έχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με το φύλο (p= 0,043), την ηλικία (p= 0,001) και την πρώτη εκδήλωση στεφανιαίου συνδρόμου (p=0,041).
Συμπέρασμα :Τα άμεσα πρακτικά συμπεράσματα της μελέτης, επιβεβαιώνουν τη θεωρία πως χρειάζεται συνδυασμός παραγόντων για να προκληθεί οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Το πλήθος των παραγόντων, αλλά και η συνδυαστική τους επιρροή διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του ασθενή, το φύλο αλλά και με το αν έχει προηγηθεί προηγούμενη καρδιολογική επέμβαση.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Έμφραγμα του μυοκαρδίου, Παράγοντες κινδύνου, Οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
152
Αριθμός σελίδων:
113

Giannakelou Maria Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.