Η μοναξιά και ο φόβος απόρριψης που αισθάνονται οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775217 244 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εφαρμοσμένη Ψυχολογία στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Μήτση Ελευθερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Σταυρούλα Πολυχρονοπούλου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ειδικής Αγωγής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ευαγγελία Γαλανάκη, Καθηγήτρια Αναπτυξιακής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μαρία Μαλικιώση-Λοΐζου, Ομότιμη Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η μοναξιά και ο φόβος απόρριψης που αισθάνονται οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η μοναξιά και ο φόβος απόρριψης που αισθάνονται οι μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες
Περίληψη:
Η συγκεκριμένη εργασία στοχεύει στο να διερευνήσει εάν υπάρχει συσχέτιση στο αίσθημα της μοναξιάς και της κοινωνικής δυσαρέσκειας, με το αίσθημα της ευαισθησίας στην απόρριψη, στα παιδιά με και χωρίς ΜΔ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 156 μαθητές που φοιτούσαν στη Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ δημοτικού, σχολείων της Αττικής. Από το σύνολο των μαθητών οι 75 μαθητές ήταν παιδιά με ΜΔ που παρακολουθούσαν και μαθήματα στο τμήμα ένταξης του σχολείου τους και οι υπόλοιποι 81 μαθητές αποτελούσαν την ομάδα ελέγχου. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χορηγήθηκαν δύο ερωτηματολόγια. Το ερωτηματολόγιο «Κλίμακα της Μοναξιάς και της Κοινωνικής Δυσαρέσκειας των Παιδιών» (μετάφραση και προσαρμογή: Γαλανάκη, 1999) και το «Ερωτηματολόγιο Ευαισθησίας στην Απόρριψη για παιδιά» (Downey, Lebolt, RincÃn & Freitas, 1998). Τα ευρήματα έδειξαν συνολικά ότι τα παιδιά έχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα μοναξιάς και κοινωνικής δυσαρέσκειας, με τα επίπεδα της κοινωνικής δυσαρέσκειας να είναι λίγο υψηλότερα από ό,τι τα επίπεδα της μοναξιάς. Ακόμη, φάνηκε ότι τα παιδιά έχουν σχετικά υψηλά επίπεδα προσδοκιών απόρριψης με άγχος. Αντίθετα, έχουν σχετικά χαμηλά επίπεδα αίσθησης αντιπάθειας και προσδοκιών απόρριψης με θυμό. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η ύπαρξη ΜΔ προβλέπει με στατιστικά σημαντικό τρόπο τη συνολική μοναξιά και κοινωνική δυσαρέσκεια. Τέλος, η ύπαρξη ΜΔ προβλέπει με στατιστικά σημαντικό τρόπο τις προσδοκίες απόρριψης με θυμό και την αίσθηση αντιπάθειας. Τα ευρήματα ερμηνεύονται με βάση αντίστοιχες έρευνες της διεθνούς βιβλιογραφίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Φιλοσοφία- Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά:
μοναξιά, κοινωνική δυσαρέσκεια, ευαισθησία στην απόρριψη, Μαθησιακές Δυσκολίες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
100
Αριθμός σελίδων:
159
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΜΗΤΣΗ.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο