Οι αρχές του κονστρουκτιβισμού ως υποστηρικτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση αντίληψης στους μαθητές σχετικά με τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Το παράδειγμα της διδασκαλίας του λεξιλογίου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775600 929 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διδασκαλία
Βιβλιοθήκη Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-25
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γιουρμετάκη Ελευθερία
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φουντοπούλου Μαρία-Ζωή, καθηγήτρια Φ.Π.Ψ. ΕΚΠΑ
Μιχάλης Αθανάσιος, επίκουρος καθηγητής Φ.Π.Ψ. ΕΚΠΑ
Μαμούρα Μαρία, εντεταλμένη διδάσκουσα Φ.Π.Ψ. ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Οι αρχές του κονστρουκτιβισμού ως υποστηρικτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση αντίληψης στους μαθητές σχετικά με τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Το παράδειγμα της διδασκαλίας του λεξιλογίου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Οι αρχές του κονστρουκτιβισμού ως υποστηρικτικά εργαλεία για τη διαμόρφωση αντίληψης στους μαθητές σχετικά με τη συνέχεια της ελληνικής γλώσσας. Το παράδειγμα της διδασκαλίας του λεξιλογίου
Περίληψη:
Στο μάθημα των Αρχαίων ελληνικών είναι απαραίτητη η συνεχής ανάδειξη της σχέσης αρχαίας και νέας ελληνικής για την αποτελεσματικότερη κατανόηση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας από τους μαθητές. Η προβολή αυτής της σχέσης αποτελεί κύρια μέθοδο διδασκαλίας στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών γι’ αυτό και ο φιλόλογος οφείλει να εστιάζει σ’ αυτήν κατά τις διδασκαλίες του. Σκοπός τη έρευνας αυτής είναι η διερεύνηση των αρχικών αντιλήψεων των μαθητών για τη σχέση αρχαίας και νέας ελληνικής σε λεξιλογικό επίπεδο, ώστε με την εφαρμογή των κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων, οι μαθητές να διαμορφώσουν αντίληψη συνέχειας της ελληνικής γλώσσας για την καλύτερη κατανόηση του λεξιλογίου στα αρχαία ελληνικά. Η έρευνα αποτελεί μία μελέτης περίπτωσης ενός τμήματος της Γ’ Γυμνασίου που περιλαμβάνει 21 μαθητές και ανήκει στο μεικτό παράδειγμα συνδυάζοντας ποσοτικά και ποιοτικά ερευνητικά εργαλεία (ερωτηματολόγια, ομάδα εστίασης και παρατήρηση). Κατά την ποσοτική και ποιοτική ανάλυση των δεδομένων, προέκυψαν ευρήματα που φανερώνουν τη σταδιακή συνειδητοποίηση της σχέσης αρχαίας και νέας ελληνικής από τους μαθητές αλλά χρήζει περαιτέρω συστηματικής καλλιέργειας σε βάθος χρόνου.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, συνέχεια της γλώσσας, εξέλιξη της γλώσσας, κονστρουκτιβισμός, λεξιλόγιο, μελέτη περίπτωσης, μεικτό παράδειγμα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
84
Αριθμός σελίδων:
163
Διπλωματική εργασία.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο