Σύγχρονες πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775924 130 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Πολιτική και Διοίκηση της Εκπαίδευσης
Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-02
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Γιαννοπούλου Μηναΐς
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Γεώργιος Πασιάς, Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Δημήτριος Φωτεινός, Επίκουρος Καθηγητής, ΦΠΨ, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Σύγχρονες πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Σύγχρονες πολιτικές διασφάλισης ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
Περίληψη:
Τις τελευταίες δεκαετίες το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ανώτατη εκπαίδευση έχει αλλάξει σημαντικά εξαιτίας ενός αριθμού παραγόντων όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανάδειξη των αγορών ως εργαλεία δημόσιας πολιτικής, η ανάδυση της πολιτικής της Νέας Δημόσιας Διοίκησης καθώς και η αυξανόμενη ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Στο νέο πλαίσιο η έννοια της ποιότητας αποτελεί κεντρικό διακύβευμα των σύγχρονων εκπαιδευτικών πολιτικών. Με εφαλτήριο τη διακήρυξη της Μπολόνια, η Ευρώπη βρίσκεται στο κατώφλι του 21ου αιώνα και επιχειρεί να θεσπίσει το γενικό πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό και τη μεταρρύθμιση της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η διαδικασία της Μπολόνια είναι μια διαδικασία σε εξέλιξη. Η απαίτηση για διαφάνεια και λογοδοσία στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης έφερε στο προσκήνιο τη χρήση διαφορετικών εργαλείων για τη μέτρηση, την αξιολόγηση και τη σύγκριση επιδόσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων σε διεθνές επίπεδο. Στα σημαντικότερα εργαλεία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η διασφάλιση ποιότητας και η ταξινόμηση των ιδρυμάτων με βάση την εικόνα τους και οι διεθνείς λίστες κατάταξης (rankings). Η εργασία αυτή επιχειρεί να διερευνήσει το ζήτημα της διασφάλισης της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υπό το πρίσμα της σύγχρονης ευρωπαϊκής θεώρησης. Εξετάζονται οι επίσημες Πολιτικές και Αναφορές της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης παράλληλα με την πρόσφατη διεθνή και ελληνική αρθρογραφία σχετικά με το μείζον θέμα της ποιότητας αλλά και το αντίπαλο δέος που αναπτύσσεται διεθνώς , αυτό των ταξινομήσεων.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
ποιότητα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση, διασφάλιση της ποιότητας, ευρωπαϊκή εκπαιδευτική πολιτική, κατατάξεις πανεπιστημίων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
150
Αριθμός σελίδων:
200
Δηλωματική_Γιαννοπούλου_Πέργαμος.pdf (2 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο