Συναρτησοειδές ενεργειακής πυκνότητας KIDS και σχέση μάζας-ακτίνας αστέρων νετρονίων

Διπλωματική Εργασία uoadl:2775987 98 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πυρηνική Φυσική και Φυσική Στοιχειωδών Σωματιδίων (ΒΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-06-29
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Αν Γκίλχο
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Φ. Διάκονος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Π. Παπακωνσταντίνου, Ερευνήτρια, IBS, Daejeon
Θ. Μερτζιμέκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Συναρτησοειδές ενεργειακής πυκνότητας KIDS και σχέση μάζας-ακτίνας αστέρων νετρονίων
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Συναρτησοειδές ενεργειακής πυκνότητας KIDS και σχέση μάζας - ακτίνας αστέρων νετρονίων
Περίληψη:
Οι προσπάθειες να γίνουν κατανοητοί οι αστέρες νετρονίων συνεχίζονται με έντονο ενδιαφέρον, ύστερα από την επιβεβαίωση ότι η γρήγορη διαδικασία σύλληψης νετρονίων (r-process) λαμβάνει χώρα και κατά τη συγχώνευση δυο αστέρων νετρονίων. Γίνονται επίσης πολλές προσπάθειες για τον προσδιορισμό της πυρηνικής καταστατικής εξίσωσης, η οποία καθορίζει τις ιδιότητες και την εξέλιξη των αστέρων νετρονίων. Μείζονος σημασίας είναι η επιβολή περιορισμών στις παραμέτρους της πυρηνικής ενέργειας συμμετρίας. Στις παραπάνω προσπάθειες, η θεωρία συναρτησοειδούς πυκνότητας πυρηνικής ενέργειας (EDF) έχει αποδειχτεί πολύ χρήσιμη, αφού εμπεριέχει επιτυχώς αλληλοσυσχετίσεις και τις δυνάμεις τριών σωμάτων και παρέχει μια ενοποιημένη περιγραφή των πυρήνων, που μπορούν να μελετηθούν στο εργαστήριο, και της απείρων διαστάσεων ύλης, καθώς και της καταστατικής της εξίσωσης, η οποία είναι απαραίτητο δεδομένο για την εξεύρεση της σχέσης μάζας - ακτίνας αστέρων νετρονίων.
Στην παρούσα εργασία, μελετάται ένα νέο συναρτησοειδές πυκνότητας πυρηνικής ενέργειας, το συναρτησοειδές KIDS, με ιδιαίτερη έμφαση στην πυρηνική ενέργεια συμμετρίας. Συγκεκριμένα, η μορφή του συναρτησοειδούς μάς επιτρέπει να μελετήσουμε πώς η μέγιστη μάζα ενός αστέρα νετρονίων επηρεάζεται από την επιλογή των ανώτερης τάξης παραγώγων της ενέργειας συμμετρίας, οι οποίες δεν είναι καλώς οριοθετημένες από τα πυρηνικά δεδομένα και τις παρατηρήσεις. Παρουσιάζονται κάποιοι πρώτοι περιορισμοί στην κυρτότητα της ενέργειας συμμετρίας, οι οποίοι θα βοηθήσουν σε περαιτέρω βελτιώσεις.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Θεωρητική Πυρηνική Φυσική, Συναρτησοειδή Πυκνότητας Πυρηνικής Ενέργειας, Αστέρες νετρονίων, Συναρτησοειδές KIDS, Ενέργεια Συμμετρίας, Καταστατικές εξισώσεις
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
65
Αριθμός σελίδων:
62
Master Thesis (Συναρτησοειδές KIDS).pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο