Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της έκφρασης των μορίων EDA1 και EDAR σε οδοντογενείς κερατινοκύστεις

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778318 375 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Στοματολογία (Κλινικές Ειδικεύσεις)
Βιβλιοθήκη Οδοντιατρικής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-11
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Ταμιωλάκης Πάρις
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κωνσταντίνος Τόσιος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Αλεξάνδρα Σκλαβούνου-Ανδρικοπούλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Ευαγγελία Πιπέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οδοντιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της έκφρασης των μορίων EDA1 και EDAR σε οδοντογενείς κερατινοκύστεις
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανοσοϊστοχημική διερεύνηση της έκφρασης των μορίων EDA1 και EDAR σε οδοντογενείς κερατινοκύστεις
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η Οδοντογενής Κερατινοκύστη (ΟΚΚ) είναι μιας οδοντογενής αναπτυξιακή κύστη που πιθανολογείται ότι προέρχεται από υπολείμματα της οδοντικής ταινίας. Η παθογένειά της δεν έχει διευκρινιστεί πλήρως ακόμα, αν και το σηματοδοτικό μονοπάτι Sonic Hedgehog (SHH) φαίνεται να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο. Η εξωδυσπλασίνη (EDA), μέλος της υπεροικογένειας των παραγόντωv νέκρωσης όγκων (tumor necrosis factor), συμμετέχει στην οδοντογένεση και αλληλεπιδρά με σηματοδοτικά μονοπάτια, συμπεριλαμβανομένου του SHH.
Σκοπός: Η διερεύνηση της ανοσοϊστοχημικής έκφρασης της EDA και του υποδοχέα της (EDAR) σε ΟΚΚ.
Μέθοδος και Υλικά: Η έκφραση της EDA μελετηθηκε με τη συνήθη ανοσοϊστοχημική τεχνική σε 30 μη συνδρομικές και μη υποτροπιάζουσες ΟΚΚ προερχόμενες από 30 ασθενείς καθώς και σε 10 οδοντοφόρες κύστεις (ΟΔΚ) ως μάρτυρες, ενώ ο EDAR σε 20 ΟΚΚ και 5 ΟΔΚ. Όλα τα ιστοτεμάχια προήλθαν από το ιστοπαθολογικό αρχείο του Εργαστηρίου Στοματολογίας της Οδοντιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αποτελέσματα: Η έκφραση της EDA ήταν είτε κυτταροπλασματική είτε ταυτόχρονα κυτταροπλασματική και πυρηνική ενώ η έκφραση του EDAR ήταν αυστηρά κυτταροπλασματική. Η EDA εκφραζόταν σε όλες τις ΟΚΚ και ΟΔΚ ενώ ο EDAR σε 3/21 ΟΚΚ αλλά σε 4/5 ΟΔΚ. Στατιστικά σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε στην έκφραση του EDAR μεταξύ ΟΚΚ και ΟΔΚ (p<0.05).
Συμπεράσματα: Η EDA δε φαίνεται να συμμετέχει στην παθογένεση της ΟΚΚ, αλλά η έλλειψη της έκφρασης του EDAR συνηγορεί υπέρ της πιθανολογούμενης προέλευσής της από το επιθήλιο της οδοντικής ταινίας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Οδοντογενής κερατινοκύστη, Οδοντογενείς κύστεις, Εξωδυσπλασίνη
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
302
Αριθμός σελίδων:
143
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ FINAL.pdf (3 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο