Άγχος και κατάθλιψη φροντιστών ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778355 37 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Επείγουσα Νοσηλευτική
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-12
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Κυρανούδη Αγγελική
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Χριστίνα Μαρβάκη, Ομότιμη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Δημήτριος Παπαγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Αντωνία Καλογιάννη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Πρωτότυπος Τίτλος:
Άγχος και κατάθλιψη φροντιστών ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Άγχος και κατάθλιψη φροντιστών ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου
Περίληψη:
Εισαγωγή: Η ποιότητα ζωής ενός ασθενή με καρκίνο του παχέος εντέρου καθώς και των μελών της οικογένειάς του πλήττεται σημαντικά από τη στιγμή που τίθεται η διάγνωση της νόσου. Τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης φαίνεται να είναι υψηλότερα σε ασθενείς τελικού σταδίου. Η ομοιότητα στα επίπεδα άγχους και ανησυχίας μεταξύ ασθενών και μελών της οικογένειάς τους υποδηλώνει ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία που επηρεάζουν τα επίπεδα άγχους και ανησυχίας των δύο αυτών ομάδων.
Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας, είναι ο προσδιορισμός των επιπέδων κατάθλιψης και άγχους σε φροντιστές ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου. Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, θα οδηγήσουν στη παραγωγή περισσότερων δεδομένων, νεότερης εξειδικευμένης γνώσης, ενώ παράλληλα θα αναλυθούν περισσότερες πτυχές της ψυχολογίας του καρκινοπαθούς ασθενή.
Μεθοδολογία: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης. Ο σχεδιασμός συμπεριλαμβάνει την διανομή των ερωτηματολογίων σε φροντιστές ασθενών με καρκίνο του παχέος εντέρου από τον Δεκέμβριο του 2017 μέχρι τον Ιανουάριο του 2018. Ως κύριο ερευνητικό εργαλείο για τις ανάγκες της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική έκδοση της Νοσοκομειακής κλίμακας άγχους και κατάθλιψης HADS, ενώ ταυτόχρονα καταγράφηκαν τα δημογραφικά στοιχεία κάθε φροντιστή.
Αποτελέσματα: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 100 φροντιστές ηλικίας 55,8±13,7 έτη με ελάχιστο 21 και μέγιστο 75 έτη. Από αυτούς 72 (72%) φροντιστές ήταν γυναίκες και 28 (28%) άνδρες. Αναφορικά με τη συγγένεια με τους ασθενείς, 61 (61%) φροντιστές ήταν σύζυγοι, 22 (22%) τέκνα, 7 (7%) γονείς, 5 (5%) φίλοι, 4 (4%) φροντιστές και 1 (1%) εγγόνια. Αναφορικά με το κάπνισμα, το 36% των ερωτηθέντων καπνίζουν και το 64% δεν καπνίζουν, ενώ το 93% των φροντιστών δεν κατανάλωναν αλκοόλ. Όσον αφορά τα επίπεδα άγχους, 46 (46%) φροντιστές είχαν φυσιολογικά επίπεδα άγχους, 38 (38%) παθολογικά επίπεδα άγχους και 16 (16%) οριακά παθολογικά επίπεδα άγχους. Αναφορικά με τα επίπεδα κατάθλιψης των φροντιστών, 55 (55%) φροντιστές είχαν φυσιολογικά επίπεδα κατάθλιψης, 26 (26%) παθολογικά επίπεδα κατάθλιψης και 19 (19%) οριακά παθολογικά επίπεδα κατάθλιψης. Σημαντικά περισσότεροι φροντιστές που έμεναν σε αστική περιοχή είχαν φυσιολογικά επίπεδα άγχους (p<0,05), σημαντικά περισσότεροι σύζυγοι των φροντιστών είχαν φυσιολογικά επίπεδα άγχους (p<0,05) σε σχέση με τους υπόλοιπους. Οι φροντιστές μεγαλύτερης ηλικίας είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα κατάθλιψης (p<0,05) και σημαντικά περισσότεροι φροντιστές που δεν έκαναν ποτέ χρήση αλκοόλ είχαν φυσιολογικά επίπεδα κατάθλιψης (p<0,05) σε σχέση με τους υπόλοιπους.
Συμπεράσματα: Η θεραπευτική ομάδα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την πιθανότητα εκδήλωσης άγχους και κατάθλιψης στους φροντιστές ασθενών με καρκίνο παχέος εντέρου. Καλό είναι στη θεραπευτική ομάδα να συμμετέχουν ψυχίατροι και ψυχολόγοι αναλόγως των αναγκών του φροντιστή. Συστήνεται η εκπαίδευση του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού στην αναγνώριση συμπτωμάτων ή/και ενδείξεων άγχους και κατάθλιψης στους ασθενείς και η ενθάρρυνση για συμμετοχή σε κοινοτικούς φορείς παροχής υποστήριξης που θα τους επιτρέψουν να μοιραστούν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Άγχος, Κατάθλιψη, Φροντιστές, Καρκίνος παχέος εντέρου
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
54
Αριθμός σελίδων:
61

Kyranoudi Angeliki Master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.