Η διερεύνηση της σχέσης μητέρας-κόρης στις διατροφικές διαταραχές και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2778886 436 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων-Εξαρτησιολογία
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-18
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Καλαντζή Μιρέλα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Γεράσιμος Κολαΐτης, Αναπλ. Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Ελένη Λαζαράτου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η διερεύνηση της σχέσης μητέρας-κόρης στις διατροφικές διαταραχές και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η διερεύνηση της σχέσης μητέρας-κόρης στις διατροφικές διαταραχές και χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών
Περίληψη:
Εισαγωγή: Μελετώντας την θεωρία του δεσμού, ανακαλύπτει κανείς την κεντρική σημασία της πρωταρχικής σχέσης μητέρας-βρέφους, με τον ασφαλή ή ανασφαλή δεσμό, να επηρεάζει ολόκληρη τη ζωή ενός ανθρώπου.
Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης μητέρας-κόρης στην εμφάνιση διαταραχής πρόσληψης τροφής στην κόρη και χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών.
Μεθοδολογία: Μία συγκριτική µελέτη πραγματοποιήθηκε, σε δείγµα (Ν=69) γυναικών, χωρισμένο σε δυο ομάδες, ηλικίας 18-59 ετών, οι οποίες διέμεναν στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Η πειραματική οµάδα αποτελούνταν από (Ν= 32) γυναίκες, που βρίσκονταν υπό θεραπεία, ενώ έπασχαν από μια Διαταραχή Διατροφής, συγκεκριμένα από ψυχογενή ανορεξία (Ν=7), ψυχογενή βουλιμία (Ν=11), και επεισοδιακή υπερφαγία (Ν=14). Την οµάδα ελέγχου αποτελούσαν (Ν=37) υγιείς γυναίκες από τυχαία πληθυσμιακή δειγματοληψία. Συμπληρώθηκε από όλες τις συμμετέχουσες το ερωτηματολόγιο σχέσεων με τους γονείς PBI (Parental Bonding Instrument) που έχει μεταφρασθεί στα ελληνικά, από τους Καφέτσιο & Σιδερίδη, (2008). Η κλίμακα σχέσεων με τους γονείς αποτελείται από 25 ερωτήσεις που διερευνούν τις συμπεριφορές και τις στάσεις των γονιών, ξεχωριστά για τον καθένα.
Αποτελέσµατα: Συγκρίνοντας την οµάδα ελέγχου με την πειραματική οµάδα διαπιστώθηκαν
σημαντικές διαφορές. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχουσες με διατροφική διαταραχή, βρέθηκαν να έχουν χειρότερες σχέσεις τόσο με τη μητέρα τους όσο και με τα αδέρφια τους, σε σύγκριση με τις συμμετέχουσες που δεν είχαν κάποια τέτοια διαταραχή. Οι βαθμολογίες των συμμετεχουσών στις διαστάσεις του PBI, έδειξε ότι η βαθμολογία στη διάσταση φροντίδας από τη μητέρα, ήταν σημαντικά χαμηλότερη στις γυναίκες που είχαν κάποια διατροφική διαταραχή, υποδηλώνοντας ότι είχαν λιγότερη φροντίδα από τη μητέρα τους, σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Επίσης ο τρόπος ανατροφής από την πλευρά της μητέρας έδειξε να διαφέρει σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων. Το ποσοστό «βέλτιστης γονικής φροντίδας» βρέθηκε να ήταν σημαντικά υψηλότερο στις συμμετέχουσες που δεν είχαν κάποια διατροφική διαταραχή ενώ το ποσοστό «παραμελημένης γονικής φροντίδας» ήταν σημαντικά υψηλότερο στις συμμετέχουσες με διατροφική διαταραχή.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα που βρέθηκαν στην παρούσα έρευνα συμβαδίζουν με τις υποθέσεις της έρευνας καθώς και με την βιβλιογραφία και τις νεότερες έρευνες πάνω στην αλληλεπίδραση της σχέσης μητέρας κόρης και στο πως αυτή η ποιότητα σχετίζεται με την εμφάνιση μιας Διατροφικής Διαταραχής αργότερα στην ενήλικη ζωή.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Σχέση μητέρας-κόρης, Διατροφικές διαταραχές, Γονικός δεσμός
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
80
Αριθμός σελίδων:
106

Kalantzi Mirela-master.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.