Μελέτη του υποθαλάσσιου υδροθερμικού πεδίου της χερσονήσου των Μεθάνων με χρήση φασματοσκοπίας ακτίνων-γάμμα

Πτυχιακή Εργασία uoadl:2779049 646 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-07-21
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Παπακώστα Βαΐα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Μαρία Τριανταφύλλου, Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ
Θεόδωρος Μερτζιμέκης, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μελέτη του υποθαλάσσιου υδροθερμικού πεδίου της χερσονήσου των Μεθάνων με χρήση φασματοσκοπίας ακτίνων-γάμμα
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Μελέτη του υποθαλάσσιου υδροθερμικού πεδίου της χερσονήσου των Μεθάνων με χρήση φασματοσκοπίας ακτίνων-γάμμα
Περίληψη:
Στις θερμές πηγές της χερσονήσου των Μεθάνων διεξήχθη μια μελέτη των επιπέδων φυσικής ραδιενέργειας. Για τη διεξαγωγή αυτής της έρευνας, συλλέχθηκαν 17 δείγματα νερού περιμετρικά και υποθαλάσσια της ηφαιστειακής χερσονήσου σε βάθη που κυμαίνονταν από 0-5 m. Η περιοχή των Μεθάνων ανήκει στο Ελληνικό ηφαιστειακό τόξο και χαρακτηρίζεται από έντονη ηφαιστειακή και κατ’ επέκταση υδροθερμική δραστηριότητα.
Με τη βοήθεια του φασματόμετρου σπινθηριστή NaI(ΤΙ) (AMESOS) μετρήθηκε η ακτινοβολία-γ των δειγμάτων, με απώτερο σκοπό τον υπολογισμό συγκεντρώσεων των φυσικών ραδιονουκλιδίων των σειρών 238U και 232Th, καθώς και 40Κ στα θερμά νερά. Τα αποτελέσματα αναμένεται να παρέχουν πληροφορίες για το γεωλογικό περιβάλλον της χερσονήσου των Μεθάνων. Επίσης έχει αξιολογηθεί η επίδραση των φυσικών ραδιοϊσοτόπων, που ανιχνεύθηκαν, στην ανθρώπινη υγεία με βάση τον κίνδυνο δόσης ακτινοβολίας που αντιστοιχεί στις μετρήσεις μας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Σαρωνικός Κόλπος, χερσόνησος Μεθάνων, γεωλογία, υδροθερμικό πεδίο, φασματοσκοπία, ακτίνες-γάμμα
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Όχι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
25
Αριθμός σελίδων:
80