Διαταραχή διαγωγής : ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικότητας σε παιδιά ηλικίας 9-17 ετών

Διπλωματική Εργασία uoadl:2792101 241 Αναγνώσεις

Μονάδα:
ΠΜΣ Προαγωγή Ψυχικής Υγείας-Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-09-20
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Πεπελιάς Νικόλαος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Δικαίος Δημήτριος, Καθηγητής, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Λαζαράτου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική , ΕΚΠΑ
Κουζούπης Αναστάσιος, Λέκτορας, Ιατρική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Διαταραχή διαγωγής : ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικότητας σε παιδιά ηλικίας 9-17 ετών
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Διαταραχή διαγωγής : ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ψυχοπαθητικότητας σε παιδιά ηλικίας 9-17 ετών
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αφορά τη Διαταραχή Διαγωγής (ΔΔ) και την ανάπτυξη ψυχοπαθητικών χαρακτηριστικών σε παιδιά ηλικίας 9-17 ετών. Η ΔΔ είναι μια διάχυτη και επίμονη μορφή επιθετικής και παραπλανητικής συμπεριφοράς με έναρξη την παιδική και εφηβική ηλικία. Η ψυχοπαθητικότητα είναι χαρακτηριστικό της ΔΔ και της Αντικοινωνικής Διαταραχής Προσωπικότητας (ΑΔΠ). Η έναρξη της ΔΔ παρατηρείται συνήθως στην ύστερη παιδική ή πρώιμη εφηβική ηλικία με σοβαρά σημάδια αντικοινωνικής συμπεριφοράς που συνοδεύουν το άτομο και στην ενήλικη ζωή. Η συχνότητα εμφάνισης της ΔΔ κυμαίνεται από 1,5% ως 3,4% στον πληθυσμό των παιδιών και των εφήβων, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση αυτoύ του ποσοστού.
Σκοπός του παρούσας εργασίας είναι να αναλύσει τα δεδομένα της Eυρωπαϊκής Έρευνας FemNat-CD, η οποία αφορούσε έφηβα κορίτσια με ΔΔ. Πιο συγκεκριμένα εξετάζεται η συσχέτιση των παραγόντων της προγεννητικής περιόδου (αλκοόλ/ ουσίες/ τσιγάρο από τη μητέρα στην κύηση, βία προς τη μητέρα κατά την κύηση, χρόνος γέννησης, βάρος γέννησης) με την εκδήλωση ΔΔ από το παιδί. Επίσης, μελετάται αν οι ίδιοι παράγοντες παρουσιάζουν κάποια συσχέτιση με τις κλίμακες που αποτυπώνουν επιθετικότητα, ψυχοπαθητικότητα και παραβατικότητα, στα παιδιά που έχουν λάβει διάγνωση ΔΔ.
Στην έρευνα συμμετείχαν 125 έφηβοι , κυρίως κορίτσια. Για τις ανάγκες διεξαγωγής της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια καταγραφής ψυχοπαθητικών στοιχείων (YPI), σύντομης εκτίμησης παιδιών με παραβατική συμπεριφορά (MAYSI-II) και αντίδρασης-επιθετικότητας (RPQ), συνοδευόμενα από ερωτηματολόγιο για δημογραφικά και ιατρικά δεδομένα (Medical History).
Ο μοναδικός παράγοντας της προγεννητικής περιόδου που φάνηκε να συσχετίζεται με την εμφάνιση της ΔΔ είναι η βία (σωματική ή λεκτική) που ασκεί ο σύντροφος της μητέρας προς την ίδια κατά την κύηση. Στα παιδιά που έχουν ΔΔ, το κάπνισμα της μητέρας στην κύηση καθώς και η βία από τον σύντροφο προς τη μητέρα, φάνηκαν να σχετίζονται με τις κλίμακες ψυχοπαθητικότητας και επιθετικότητας.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Διαταραχή διαγωγής, Ψυχοπαθητικότητα, Χαρακτηριστικά, Παιδιά, Έφηβοι, Επιθετικότητα, Προγεννητικοί παράγοντες
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
139
Αριθμός σελίδων:
84
Pepelias Nikolaos Master.pdf (1 MB) Άνοιγμα σε νέο παράθυρο