Παράλληλη Επεξεργασία Fourier για βάσεις δυνάμεις του 2

Διπλωματική Εργασία uoadl:2800180 184 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικός Αυτοματισμός (Η/Α, με πρόσθετη εξειδίκευση στην Πληροφορική και στα πληροφοριακά συστήματα)
Βιβλιοθήκη Σχολής Θετικών Επιστημών
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-01
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τζήμας-Λιοσάτος Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Διονύσιος Ρεΐσης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Φυσικής, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Παράλληλη Επεξεργασία Fourier για βάσεις δυνάμεις του 2
Γλώσσες εργασίας:
Αγγλικά
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Παράλληλη Επεξεργασία Φουριέ για βάσεις δυνάμεις του 2
Περίληψη:
Ο Γρήγορος Μετασχηματισμός Fourier (FFT) είναι ένας αλγόριθμος για τον αποδοτικό υπολογισμό του Διακριτού Μετασχηματισμού Fourier (DFT).
O FFT μετασχηματίζει ένα σήμα από το πεδίο του χρόνου στο πεδίο των συχνοτήτων, επιτυγχάνοντας υπολογιστική πολυπλοκότητα O(N\log{N}), αντί για Ο(Ν^2) του DFT.
Στην παρούσα διπλωματική εργασία παρουσιάζεται μια τεχνική διευθυνσιοδότησης "σε-θέση" με παράλληλη προσπέλαση μνήμης δεδομένων χωρίς ενδιάμεσα στάδια εγγραφής ή ανάκτησης δεδομένων κατά τους υπολογισμούς.
Η τεχνική αυτή χρησιμοποιεί μεταλλαγές των θέσεων των δεδομένων ταυτόχρονα με τους υπολογισμούς, επιτυγχάνοντας μικρό κόστος επιφάνειας υλοποίησης τόσο για την μνήμη, όσο και για το κύκλωμα δημιουργίας διευθύνσεων.
H τεχνική μπορεί να εφαρμοστεί για αρχιτεκτονικές που υποστηρίζουν εφαρμογές συνεχούς ροής δεδομένων, τόσο για FFT σταθερής βάσης, όσο και μικτής.
Οι αρχιτεκτονικές που προκύπτουν από την εφαρμογή της τεχνικής διευθυνσιοδότησης σχεδιάστηκαν σε επίπεδο καταχωρητών-μεταφοράς στην γλώσσα VHDL, υλοποιήθηκαν για FPGA και επαληθεύτηκε η ορθή λειτουργία τους με τα κατάλληλα εργαλεία προσομοίωσης.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Θετικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά:
Φουριέ, ΓΜΦ
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
2
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
13
Αριθμός σελίδων:
89

msc_thesis_tzimas_final.pdf
1 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.