Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού (Design Βased Learning) στις φυσικές επιστήμες: Αξιοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης με στόχο τη μέτρηση (α) της μεταβολής του ενδιαφέροντος για τη φυσική των μαθητών/μαθητριών του Γυμνασίου και (β) της γνωστικής εξέλιξής τους, συγκριτικά με μια καθοδηγούμενη ανακαλυπτική προσέγγιση

Διπλωματική Εργασία uoadl:2810691 126 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-16
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Χιώνης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Κρυσταλλία Χαλκιά, ομότιμη καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Ευαγγελία Μαυρικάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Κωνσταντίνος Σκορδούλης, καθηγητής , Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Μάθηση Μέσω Σχεδιασμού (Design Βased Learning) στις φυσικές επιστήμες: Αξιοποίηση μιας διδακτικής παρέμβασης με στόχο τη μέτρηση (α) της μεταβολής του ενδιαφέροντος για τη φυσική των μαθητών/μαθητριών του Γυμνασίου και (β) της γνωστικής εξέλιξής τους, συγκριτικά με μια καθοδηγούμενη ανακαλυπτική προσέγγιση
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Design Based Learning teaching approach in science: Use of a teaching intervention aiming to measure (a) the change of students’ interest in physics and (b) the students’ cognitive development in a lower secondary education school, compared to a guided inquiry approach
Περίληψη:
Η παρούσα διπλωματική εργασία αναφέρεται σε μια διδακτική παρέμβαση, στο πλαίσιο του μαθήματος της φυσικής, που έγινε σε μαθητές/μαθήτριες τεσσάρων τμημάτων της Γ’ Γυμνασίου ενός δημόσιου σχολείου του Δήμου Ζωγράφου Αττικής. Από τα συνολικά τέσσερα τμήματα της Γ’ Γυμνασίου, στα δύο πραγματοποιήθηκε μια διδακτική παρέμβαση που βασίζεται στη διδακτική προσέγγιση της μάθησης μέσω σχεδιασμού (Design Βased Learning) (ομάδα παρέμβασης), ενώ στα άλλα δύο εφαρμόστηκε η προσέγγιση της καθοδηγούμενης ανακάλυψης (ομάδα ελέγχου). Βασικός στόχος ήταν η σύγκριση των δύο προσεγγίσεων διδασκαλίας της φυσικής, όσον αφορά (α) τη μεταβολή του ενδιαφέροντος και (β) τη γνωστική εξέλιξη των μαθητών/τριών στη φυσική.
Για τη μελέτη της επίδρασης της παρέμβασης στο ενδιαφέρον των μαθητών/τριών για τη φυσική χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, πριν και μετά την παρέμβαση. Για τη μελέτη της επίδρασης της παρέμβασης στη γνωστική εξέλιξη των μαθητών/τριών χρησιμοποιήθηκε ένα φύλλο γραπτής αξιολόγησης πριν και μετά την παρέμβαση. Το φύλλο γραπτής αξιολόγησης δόθηκε πάλι μετά από ενάμιση περίπου μήνες από τη λήξη της παρέμβασης με σκοπό τη μελέτη της χρονικής διατήρησης των παραπάνω γνωστικών επιτευγμάτων. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν αναλύθηκαν στο σύνολο των μαθητών/τριών, αλλά και σε σχέση με το φύλο και την κατηγορία επίδοσης των μαθητών/τριών.
Επίσης, για λόγους «τριγωνοποίησης» και την εξαγωγή περισσότερο ποιοτικών συμπερασμάτων, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παρατήρησης κατά τη διάρκεια της παρέμβασης και η μέθοδος των ημιδομημένων συνεντεύξεων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η παρέμβαση αύξησε το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών στη διδακτική διαδικασία, διατήρησε σε μεγαλύτερο βαθμό το ενδιαφέρον στη φυσική, ενώ παρουσίασε καλύτερα αποτελέσματα στη μακροπρόθεσμη γνωστική εξέλιξη, ειδικά στις μαθήτριες.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
μάθηση μέσω σχεδιασμού, δευτεροβάθμια υποχρεωτική εκπαίδευση, ενδιαφέρον στη φυσική, γνωστική εξέλιξη.
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
36
Αριθμός σελίδων:
87

Διπλωματική Εργασία_Γεωργίου Χιώνη.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.