Ανάπτυξη και δημιουργία βάσης δεδομένων σε παιδιά και εφήβους ψυχιατρικής κλινικής γενικού νοσοκομείου

Διπλωματική Εργασία uoadl:2815581 174 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Πληροφορική Υγείας
Βιβλιοθήκη Επιστημών Υγείας
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-10-31
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Τσιλιγιάννης Γεώργιος
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ιωάννης Μαντάς, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Αθηνά Καλοκαιρινού, Καθηγήτρια, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Γεώργιος Καλλέργης, Καθηγητής, Νοσηλευτική, ΕΚΠΑ
Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανάπτυξη και δημιουργία βάσης δεδομένων σε παιδιά και εφήβους ψυχιατρικής κλινικής γενικού νοσοκομείου
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Ανάπτυξη και δημιουργία βάσης δεδομένων σε παιδιά και εφήβους ψυχιατρικής κλινικής γενικού νοσοκομείου
Περίληψη:
Από την δεκαετία του ΄80 και μετά παρατηρείται η υιοθέτηση πληροφοριακών συστημάτων από επιχειρήσεις και διάφορους οργανισμούς. Τα περισσότερα σύγχρονα πληροφορικά συστήματα βασίζονται στην τεχνολογία των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
Ένας οργανισμός που χρησιμοποιεί τέτοιου τύπου συστήματα είναι και το νοσοκομείο, προκειμένου να παράσχει προηγμένες υπηρεσίες υγείας .
Σύμφωνα με την χρήση ενός συστήματος αυτού του είδους, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων ασθενών σε ψυχιατρική κλινική παιδιών και εφήβων.
Ο σκοπός της ήταν να εξασφαλίσει στο προσωπικό της ψυχιατρικής κλινικής μια συστηματική συλλογή στοιχείων, σχετιζόμενων μεταξύ τους, από τα οποία θα μπορούσαμε να αντλήσουμε πληροφορίες.
Η Μεθοδολογία στηρίχθηκε στη δημιουργία ενός σχεδιασμού ο οποίος περιλάμβανε την ανάλυση και τον καθορισμό των απαιτήσεων της βάσης δεδομένων, και τη διαγραμματική απεικόνισή της, προκειμένου να επιληφθούν προβλήματα που προέκυπταν από την πληθώρα κλινικών πληροφοριών.
Η υλοποίηση επιτεύχθηκε με τη χρησιμοποίηση του προγράμματος XAMPP, αποθηκεύοντας σε αυτό αρχεία (στις γλώσσες προγραμματισμού: bootstrap, HTML, php) και εικόνες. Μετά από αναζήτηση συλλέχθηκαν στοιχεία από διαδικτυακή και έντυπη βιβλιογραφία.
Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στο δημιουργούμενο σύστημα συλλέχθηκαν από ψυχιατρικά περιστατικά σε διάστημα ενός έτους.
Η αξιολόγηση της εφαρμογής έγινε με την μέθοδο του focus group, με τη συμμετοχή των χρηστών της ψυχιατρικής κλινικής των παιδιών και των εφήβων.
Συμπερασματικά, δημιουργήθηκε μια βάση δεδομένων που δίνει την δυνατότητα γρήγορης διακίνησης πληροφοριών μεταξύ των μελών της κλινικής και προσφέρει μια ολιστική προσέγγιση των προβλημάτων υγείας των ασθενών.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά:
Βάση δεδομένων, Πληροφοριακά συστήματα, Ψυχιατρική κλινική παιδιατρικών ασθενών, Καθορισμός και ανάλυση δεδομένων
Ευρετήριο:
Όχι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
0
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
48
Αριθμός σελίδων:
78

Tsiligiannis georgios Master.pdf
5 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.