Η συμβολή του ελληνικού Κινηματογράφου στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Στ' Δημοτικού. Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με θέμα: "Η Επανάσταση του ' 21"

Διπλωματική Εργασία uoadl:2817108 143 Αναγνώσεις

Μονάδα:
Κατεύθυνση Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση
Βιβλιοθήκη Σχολής Επιστημών της Αγωγής
Ημερομηνία κατάθεσης:
2018-11-06
Έτος εκπόνησης:
2018
Συγγραφέας:
Φιλίππου Άννα
Στοιχεία επιβλεπόντων καθηγητών:
Ρόζη Αγγελική, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σωτηροπούλου Χρυσάνθη, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Σφυρόερα Μαρία, Επίκουρη καθηγήτρια, Τμήμα ΤΕΑΠΗ, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πρωτότυπος Τίτλος:
Η συμβολή του ελληνικού Κινηματογράφου στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Στ' Δημοτικού. Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με θέμα: "Η Επανάσταση του ' 21"
Γλώσσες εργασίας:
Ελληνικά
Μεταφρασμένος τίτλος:
Η συμβολή του ελληνικού Κινηματογράφου στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Στ' Δημοτικού. Δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο με θέμα: "Η Επανάσταση του ' 21"
Περίληψη:
Ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού στις μέρες μας αποτελούν οι Νέες Τεχνολογίες. Η πρόοδος η οποία έχει συντελεστεί και η εισβολή της στην καθημερινότητά μας δεν θα μπορούσε να μην επηρεάσει και την εκπαίδευση, κύριος στόχος της οποίας είναι να προετοιμάσει ορθά τους αυριανούς πολίτες και να τους βοηθήσει να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που αυτές παρέχουν.
Στις μέρες μας ένα πλήθος δραστηριοτήτων μπορούν να διεκπεραιωθούν με τη χρήση τους αναφερόμενες σε όλα τα μαθησιακά αντικείμενα. Τα οφέλη από την ένταξή τους είναι σημαντικά, το κυριότερο όμως απορρέει από την αλλαγή στις μεθόδους εργασίας που η εισαγωγή τους συνεπάγεται. Η δασκαλοκεντρική προσέγγιση της γνώσης και η διατήρηση της αυθεντίας του δασκάλου στην παροχή της, πλέον, αμφισβητούνται. Η χρήση των ΤΠΕ προάγει την προσωπική εμπλοκή και αυτενέργεια των μαθητών στη δημιουργία της γνώσης, την αναζήτηση, την κριτική στάση απέναντι στις πληροφορίες που δέχονται.
Διάφορα μέσα των Νέων Τεχνολογιών μπορούν να ενισχύσουν το μάθημα της Ιστορίας, ένα μάθημα συχνά παρεξηγημένο στη συνείδηση των μαθητών εξαιτίας του παραδοσιακού τρόπου προσέγγισής του και της αξιολογικής διαδικασίας που προωθεί την απομνημόνευση. Στον τομέα αυτό, ένα πλήθος λογισμικών αλλά και οπτικοακουστικών μέσων (ραδιόφωνο, κινούμενη εικόνα) μπορούν να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές τόσο στην κατανόηση του αντικειμένου όσο και στη δημιουργία ελκυστικότερου κλίματος.
Στα πλαίσια, λοιπόν, της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών πραγματοποιήθηκε η παρούσα διπλωματική εργασία που ως κύριο στόχο της έχει αφενός να ενισχύσει τις ιστορικές γνώσεις των μαθητών της Στ’ τάξης του Δημοτικού, αφετέρου μέσω της δημιουργίας του εκπαιδευτικού βίντεο να παρέχει συμπληρωματικό υλικό για το ιστορικό μάθημα. Με την αξιοποίηση του υλικού αυτού αλλά και με ένα πλήθος άλλων δραστηριοτήτων που θα παρουσιαστούν στα πλαίσια μίας ολοκληρωμένης διδακτικής πρότασης, θα δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να έρθουν σε επαφή με διαφορετικά είδη ιστορικών πηγών (γραπτές, εικόνες, οπτικοακουστικές). Ωστόσο, έμφαση θα δοθεί στις οπτικοακουστικές πηγές, αποσκοπώντας οι μαθητές θα κατανοήσουν την αξία των Κινηματογράφου ως μία δυναμική πηγή και να καλλιεργήσουν κριτική στάση απέναντι στις οπτικές αναπαραστάσεις.
Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το εκπαιδευτικό βίντεο «Η Επανάσταση του ‘21», μία οπτικοακουστική σύνθεση συναποτελούμενη από κινηματογραφικό υλικό ελληνικών ταινιών, σχετικό εικονιστικό υλικό που αναφέρεται σε καλλιτεχνικά έργα της αναφερόμενης ιστορικής περιόδου και αφήγηση. Ως προς τη δομή της παρούσας εργασίας το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τη θεωρητική τεκμηρίωση της αξίας των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, του εκπαιδευτικού βίντεο, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις του μαθήματος της Ιστορίας αλλά και την ανάδειξη του Κινηματογράφου ως φορέα ιστορικής γνώσης. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε ως προς τη δημιουργία του βίντεο, τα στάδια εξέλιξής του, η παιδαγωγική και διδακτική τεκμηρίωση της μεθόδου και των επιλεγέντων οπτικοακουστικών αποσπασμάτων. Τέλος, προτείνεται ένα ολοκληρωμένο διδακτικό σενάριο του ιστορικού μαθήματος, στο οποίο αξιοποιείται αφενός το εκπαιδευτικό βίντεο, αφετέρου ένα σύνολο ιστορικών πηγών διαφόρων ειδών.
Κλείνοντας, κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί πως το εκπαιδευτικό βίντεο «Η Επανάσταση του ‘21» δημιουργήθηκε αυστηρά, ως υποστηρικτικό υλικό, για εκπαιδευτικούς-διδακτικούς σκοπούς στα πλαίσια της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας και η όποια προβολή του θα χρησιμοποιηθεί καθαρά για την τεκμηρίωση της διπλωματικής εργασίας και μόνο.
Κύρια θεματική κατηγορία:
Εκπαίδευση – Αθλητισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, Εκπαιδευτικό Βίντεο, Κινηματογράφος, ιστορική πηγή
Ευρετήριο:
Ναι
Αρ. σελίδων ευρετηρίου:
3
Εικονογραφημένη:
Ναι
Αρ. βιβλιογραφικών αναφορών:
81
Αριθμός σελίδων:
101

Διπλωματική Εργασία - Φιλίππου Άννα.pdf
2 MB
Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο αρχείο. H πρόσβαση επιτρέπεται μόνο εντός του δικτύου του ΕΚΠΑ.